04.08.2008

PKN ORLEN i Ford Polska podpisały list intencyjny

PKN ORLEN i Ford Polska podpisały dziś List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocji i wprowadzania nowego biopaliwa na bazie bioetanolu na polski rynek.

List sygnowali: Wojciech Kotlarek – Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Robert Gmyrek – Dyrektor Biura Alternatywnych Źródeł Energii PKN ORLEN, Adam Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Ford Polska.

- Dzisiejszy list intencyjny jest wyrazem wspólnych zamierzeń PKN ORLEN jako lidera branży naftowej oraz innowatora w obszarze alternatywnych źródeł energii i Forda - wiodącego producenta branży motoryzacyjnej. Jestem przekonany, że razem zdziałamy więcej na rzecz wzmocnienia rozwoju biopaliw na bazie bioetanolu na rynku polskim. Wprowadzanie nowego gatunku paliwa z pewnością przyniesie wymierne korzyści środowiskowe, stworzy szansę rozwoju rodzimego sektora rolniczego oraz przyczyni się do realizacji, rosnącego w perspektywie czasu, Narodowego Celu Wskaźnikowego. Dlatego mamy nadzieję, że takie działania zyskają również poparcie ze strony rządu i administracji samorządowej – powiedział Wojciech Kotlarek, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

- Ford jest jednym z liderów oferującym różnorodne rozwiązania mające na celu ograniczanie wpływu przemysłu motoryzacyjnego na środowisko. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie bioetanolu do napędu pojazdów. Mając na uwadze specyficzne – polskie i europejskie – uwarunkowania, jesteśmy przekonani, że wprowadzenie biopaliw na rynek polski pozytywnie wpłynie na rozwój polskiego rolnictwa. Zaś planowane wprowadzenie certyfikatów potwierdzających zrównoważoną produkcję biopaliw pozwoli ograniczyć ewentualne niekorzystne zjawiska z tym związane – powiedział Adam Kołodziejczyk, Prezes Ford Polska.

W ramach kooperacji zostaną podjęte działania mające na celu promocję na rynku polskim biopaliwa na bazie bioetanolu (E85). Planowane jest m.in. przeprowadzenie projektu badawczo - eksploatacyjnego przy wykorzystaniu tego rodzaju paliwa, które docelowo może znaleźć zastosowanie w pojazdach napędzanych silnikami z zapłonem iskrowym, posiadających system Flexifuel (FFV), które znajdują się w ofercie Forda na polskim rynku.