18.09.2008

Jacek Krawiec Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza Koncernu powołała dziś Jacka Krawca na stanowisko Prezesa Zarządu PKN ORLEN.

Jacek Krawiec był dotąd Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za obszary Wydobycia i Handlu Ropą oraz Administracji i Grupy Kapitałowej. Jacek Krawiec był uczestnikiem konkursu na stanowiska członków Zarządu PKN ORLEN S.A. nowej kadencji ogłoszonego w lutym b.r.

Jacek Krawiec ukończył w 1992 roku Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego. W 1992 roku był zatrudniony w Banku PEKAO S.A.; w 1993 roku w Ernst & Young S.A. na stanowisku Konsultanta w Dziale Doradztwa ds. Zarządzania; w latach 1993 - 1997 na stanowisku asystenta, starszego asystenta, asystenta menadżera i Menadżera w Dziale Corporate Finance w PriceWaterhouse Sp. z o.o.; w latach 1997-2002 był zatrudniony w Nomura International plc Londyn - Bankowość Inwestycyjna, jako osoba odpowiedzialna za polski rynek.

W latach 1998 - 2002 Jacek Krawiec był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym spółki Impexmetal S.A., a w 2002 roku Prezesem Zarządu Elektrim S.A. W latach 2003-2004 pracował na rzecz butiku inwestycyjnego Sindicatum Ltd, Londyn jako Dyrektor Zarządzający. Od 2006 roku do 25 marca 2008 roku był Prezesem Zarządu Action S.A.

Jacek Krawiec był przewodniczącym rad nadzorczych następujących spółek: Huty Aluminium "Konin" S.A., Metalexfrance S.A. Paryż, S and I S.A. Lozanna, cemarket.com S.A. oraz członkiem rad nadzorczych spółek: Impexmetal S.A., Elektrim S.A., PTC Sp. z o.o. (ERA GSM), Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex S.A., Elektrim Volt S.A. oraz PTE AIG.

Ponadto Rada Nadzorcza powołała Sławomira Jędrzejczyka, dotychczasowego Członka Zarządu ds. Finansowych, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.