26.06.2009

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN

W dniu dzisiejszym AIG OFE,  akcjonariusz PKN ORLEN S.A., zawiadomił Spółkę, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. zwołanym na 30 czerwca 2009 roku, zgłosi kandydaturę Pana Stanisława Wedlera na niezależnego członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

W ocenie AIG OFE zdobyte przez Pana Stanisława Wedlera kompetencje oraz doświadczenie, w tym w restrukturyzacji podmiotów gospodarczych pozwolą wnieść mu istotny wkład w prace Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Pan Stanisław Wedler posiada doświadczenie kierownicze w spółkach prawa handlowego oraz organach administracji państwowej. Obecnie Pan Stanisław Wedler jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A.

AIG OFE poinformowało także, że Pan Stanisław Wedler wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje dotyczące zawiadomienia o zgłoszeniu kandydatury, wraz z życiorysem kandydata znajdują się na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. w zakładce Corporate governance / WZA PKN ORLEN