24.07.2009

Estry metylowe kwasów tłuszczowych - Rozpoczyna się akcja ofertowa PKN ORLEN

W ciągu kilku dni do zidentyfikowanych polskich i europejskich dostawców estrów zostaną skierowane zaproszenia do udziału w akcji ofertowej. Szczegółowa informacja na temat procesu wraz z harmonogramem oraz wymaganymi standardami jakościowymi zamieszczona zostanie na stronie www.orlen.pl (zakładka Przetargi).

Czynnikami decydującymi o wyborze dostawcy będą: jakość oferowanego produktu, bezpieczeństwo dostaw surowca, spełnienie uregulowań formalno - prawnych określonych odpowiednio w krajowych aktach prawnych oraz warunki handlowe. Kwalifikacja kontrahentów odbędzie się, podobnie jak w przypadku innych procesów ofertowych dotyczących biokomponentów, w ramach dwuetapowego procesu - w formie aukcji internetowej oraz bezpośrednich negocjacji. Potencjalni dostawcy powinni spełnić kryteria zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzić, że oferowany produkt nie został uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Natomiast, w przypadku składania oferty dla dostaw do PKN ORLEN potencjalni dostawcy będą zobligowani do potwierdzenia zastosowania min. 75% udziału surowca pochodzenia unijnego, wykorzystanego do produkcji estrów.

W tym roku po raz pierwszy potencjalni dostawcy będą mogli złożyć ofertę w II wariantach:
- dostawy w okresie styczeń 2010 – wrzesień 2010,
- dostawy w okresie styczeń 2010 – wrzesień 2012.

Szacowane zapotrzebowanie spółek Grupy ORLEN na estry metylowe kwasów tłuszczowych na poszczególnych rynkach w okresie styczeń – wrzesień 2010r. wyniesie:
- w Polsce – wyłącznie RME - około 350 tys. ton
- w Czechach - RME/FAME - około 40 tys. ton
- na Litwie – wyłącznie RME - około 30 tys. ton.

Biokomponent będzie przeznaczony do sprzedaży jako samoistne paliwo oraz jako bezpośredni komponent do oleju napędowego.

Biuro Prasowe