07.07.2009

PKN ORLEN zawarł nowe kontrakty na dostawy ropy

7 lipca 2009 r. PKN ORLEN zawarł umowę terminową na dostawy ropy naftowej typu REBCO w trzecim kwartale 2009 roku rurociągiem "Przyjaźń" dla czeskiej Spółki Unipetrol. Dostawcą jest Star Oil Establishment, mającą siedzibę w Liechtensteinie. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 134 miliony USD. Do tej pory Star Oil Establishment dostarczało do Unipetrolu ropę w kontraktach spotowych - w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich wartość wyniosła około 568 milionów USD.

Jednocześnie w dniu 7 lipca 2009 roku rozwiązaniu uległa umowa terminowa z KD Petrotrade z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mocy której Pertotrade dostarczało rurociągiem "Przyjaźń" do PKN ORLEN 2,4 miliona ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Umowa obowiązywała od 1 lipca 2007 roku i miała obowiązywać do 30 czerwca 2010 roku z opcją ewentualnego jej przedłużenia o 2 lata lub dłużej.

Umowa uległa rozwiązaniu (zgodnie z właściwymi zapisami kontraktowymi) w związku z niewypełnieniem niektórych zobowiązań kontraktowych przez Petrotrade. Z tego tytułu, zgodnie z umową, strony nie mają wzajemnych roszczeń finansowych.

Rozwiązanie umowy z Petrotrade nie spowoduje przerw w dostawach ropy naftowej do PKN ORLEN S.A. PKN ORLEN S.A. zapewnił bieżące dostawy surowca do Zakładu Produkcyjnego w Płocku poprzez podpisanie umów typu spot z firmą Souz Petrolium Establishment z siedzibą w Liechtensteinie . Działania te nie spowodują również wzrostu kosztów zakupu surowca.

Biuro Prasowe