18.02.2009

AB "Mazeikiu Nafta" podpisała nowe umowy z Kolejami Litewskimi

Zawarte porozumienia regulują zasady przewozu surowców, produktów i towarów oraz świadczenie usług dodatkowych, takich jak m.in. przetaczanie wagonów na terenie rafinerii i czyszczenie cystern.

Nowo zawarte uregulowania zastąpiły umowę o świadczeniu usług kolejowych z 1999 roku.

Tym samym zakończył się  istotny etap działań zmierzających do zakończenia sporu pomiędzy AB "Mazeikiu Nafta" i Kolejami Litewskimi. którego podłożem były odmienne interpretacje zapisów umowy podpisanej 10 lat temu.

W październiku ubiegłego roku AB "Mazeikiu Nafta" i Koleje Litewskie podpisały tymczasowe porozumienie, które ustabilizowało relacje biznesowe między obydwoma podmiotami i pozwoliło na prowadzenie negocjacji dotyczących interpretacji umowy z 1999 roku i zasad współpracy w przyszłości.

Nowe umowy obowiązywać będą do 2024 roku, czyli w okresie przewidzianym w umowie z 1999 roku.

Obecnie przedsiębiorstwa kontynuują negocjacje dotyczące uzgodnienia rozliczeń za okres obowiązywania poprzedniej umowy.

Biuro Prasowe

Szczególowych informacji udziela:
Jacek Komar
Rzecznik Prasowy AB Mazeikiu Nafta
jacek.komar@nafta.lt
+ 370 69 84 02 34