26.03.2009

Uzgodnienie warunków wykonania umowy opcji sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej

Polski Koncern Naftowy ORLEN informuje, że 26 marca 2009 roku podpisał z Rządem Republiki Litewskiej list określający warunki wykonania umowy z 9 czerwca 2006 roku,  dotyczącej opcji sprzedaży akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających własnością Rządu Republiki Litewskiej.

Na mocy  tej umowy, Rząd Republiki Litewskiej stał się uprawniony do sprzedaży na rzecz PKN ORLEN  70 750 000 akcji zwykłych AB Mazeikiu Nafta, o wartości nominalnej 1 LTL każda, stanowiących około 9,98% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta. Opcja miała obowiązywać przez okres pięciu lat od finalizacji zakupu akcji stanowiących 30,66% od Rządu Republiki Litewskiej. Łączna cena za wszystkie akcje objęte opcją sprzedaży wyniesie 284,45  mln USD (4,0205 USD za jedną akcję).


Zgodnie z postanowieniami podpisanego dziś listu, PKN ORLEN niezwłocznie dokona przelewu 20% ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, czyli 56,89  mln USD na rachunek zastrzeżony. Pozostała część kwoty należnej zostanie zapłacona do 30 kwietnia 2009 roku i zostanie powiększona o odsetki przewidziane w  umowie opcji sprzedaży w wysokości  wyliczonej według 6 miesięcznej dolarowej stopy LIBOR, liczone od 20 marca 2009 roku. W rezultacie do 30 kwietnia 2009 roku nastąpi zamknięcie transakcji i przeniesienie własności akcji AB Mazeikiu Nafta, których dotyczy  umowa opcji, na rzecz PKN ORLEN.

Na dzień 26 marca 2009 roku PKN ORLEN S.A. posiada akcje AB Mazeikiu Nafta reprezentujące 90,02% kapitału zakładowego tej spółki. W przypadku realizacji opcji sprzedaży PKN ORLEN S.A. będzie posiadał akcje AB Mazeikiu Nafta reprezentujące 100% kapitału zakładowego AB Mazeikiu Nafta.

PKN ORLEN nabył w maju 2006 roku 53,70% akcji litewskiej rafinerii Mažeikiu Nafta od Yukos International UK. B.V. Z kolei w czerwcu 2006 r. podpisał z Ministrem Gospodarki Litwy umowę sprzedaży 30,66% akcji Rafinerii, stanowiących część rządowego pakietu. Według zapisów umów, po zakończeniu transakcji w posiadaniu rządu Litwy pozostało ok. 10% akcji Mažeikiu Nafta.


Rafineria AB Mažeikiu Nafta jest największą rafinerią w krajach nadbałtyckich o maksymalnym przerobie w wysokości 10 mln ton ropy rocznie. Firma jest właścicielem i operatorem systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych na Litwie, a także eksportowo-importowego terminalu przeładunkowego nad Morzem Bałtyckim (Terminal Morski Butinga).