16.10.2009

ORLEN Lietuva przyspiesza planowane przeglądy i remonty instalacji

Zarząd Spółki ORLEN Lietuva podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu dzisiejszym serii napraw i przeglądów instalacji, planowanych na okres kolejnych kilkunastu miesięcy. Decyzja została podjęta ze względu na obecny bardzo niski poziom marż rafineryjnych, a co za tym idzie - ekonomiczne uzasadnienie zmniejszenia produkcji ORLEN Lietuva w Możejkach.

Proces remontowy potrwa ok. 6-7 dni, w tym czasie przerób rafinerii będzie wynosił ok.70% normalnej produkcji.
Pozwoli to na w pełni efektywną i nieprzerwaną pracę rafinerii w okresie, gdy sytuacja rynkowa się poprawi, oraz unikniecie planowanych na przestrzeni kilkunastu najbliższych miesięcy postojów remontowych. Jednocześnie zgromadzone zawczasu zapasy produktów rafineryjnych pozwalają na pełne zaopatrzenie wszystkich kontrahentów i nie będzie miało wpływu na sytuację rynkową. Zmniejszenie produkcji związane z remontem będzie neutralne dla wyniku ekonomicznego Spółki, gdyż stanowi jedynie przesunięcie w czasie napraw planowanych w przyszłości.

Biuro Prasowe