11.08.2009

BIZNESTANK – nowa oferta dla klientów PKN ORLEN

BIZNESTANK to nowy program flotowy PKN ORLEN, dostępny już na stacjach własnych Koncernu. Oparty jest na wykorzystaniu kart mikroporcesorowych, skierowany wyłącznie do klientów biznesowych - małych i średnich przedsiębiorstw, tankujących co najmniej 500 litrów paliw na miesiąc.

 

Uczestnicy programu otrzymują możliwość tankowania paliw najwyższej jakości z atrakcyjnymi rabatami cenowymi, w formule płatności gotówkowych. Posiadanie nowej karty zapewnia szybką obsługę transakcji zakupowych, przyspieszenie fakturowania, gdyż dane firmy są zapisane w pamięci mikroprocesora karty, a także wygodny sposób rozliczania wydatków na paliwo, dzięki dowolnemu fakturowaniu i możliwości odbierania faktur zbiorczych. Oferta BIZNESTANK jest dostępna na prawie 1300 własnych stacjach ORLEN i BLISKA oznakowanych logo BIZNESTANK. Oznaczenie można znaleźć na drzwiach wejściowych stacji. Warunkiem koniecznym do skorzystania z oferty jest deklaracja zapotrzebowania na paliwo w wysokości minimum 500 litrów miesięcznie.

Program BIZNESTANK skierowany jest do klientów prowadzących działalność gospodarczą w formie Działalności Indywidualnej (na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej), Spółki Cywilnej, Spółki Jawnej, Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółki Akcyjnej, Spółki komandytowej, podmiotów z sektora budżetowego, działalności rolniczej.

Przystąpienie do programu odbywa się w łatwy i szybki sposób. Wystarczy wybrać stację ORLEN lub BLISKA uczestniczącą w programie i przygotować kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej. Na podstawie tych dokumentów oraz deklaracji zużycia paliw na stacji podpisywana jest umowa rabatowa i wydana karta BIZNESTANK. Wydanie kart BIZNESTANK jest odpłatne. Uczestnictwo w programie umożliwia otrzymanie jednej faktury zbiorczej za wszystkie transakcje na stacji, na której zawarto umowę.

Od momentu podpisania wymaganych dokumentów, przy każdym zakupie paliw na dowolnej stacji należącej do programu, po okazaniu karty BIZNESTANK, należny rabat generuje się automatycznie. Sprzedaż paliw z kartą rabatową BIZNESTANK dokonywana jest w cenie detalicznej obowiązującej w dniu zakupu na danej stacji paliw, pomniejszonej o przyznany opust cenowy.

Szczegółowe informacje na temat programu BIZNESTANK i wydawania kart dostępne są na stronach flota.orlen.pl lub www.orlen.pl; pod nr telefonów Infolinii 0801 235 682 – z tel. stacjonarnych lub 0501 235 682 – z tel. komórkowych, mailowo na adres: biznestank@orlen.pl, a przede wszystkim u pracowników stacji paliw ORLEN i BLISKA oznakowanych BIZNESTANK