10.01.2009

50 - lecie Instytutu Technologii Nafty im. Stanisława Piłata w Krakowie

PKN ORLEN został Sponsorem Głównym uroczystości 50-lecia Instytutu Technologii Nafty w Krakowie - instytucji, która od lat związana jest z działalnością polskiego przemysłu naftowego.

Z okazji 50-tej rocznicy powstania Instytutu, w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, odbywa się uroczysta Gala, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, PKN ORLEN, a także PGNiG, Grupy Lotos oraz innych reprezentantów polskiego przemysłu rafineryjno-wydobywczego.

W części oficjalnej swój wykład pt.: „Rola Instytutu Technologii Nafty w unowocześnianiu produkcji paliw płynnych w Polsce na przykładzie PKN ORLEN” wygłosi Członek Zarządu PKN ORLEN Krystian Pater.

Uroczystość w Teatrze im. Słowackiego jest także okazją do uhonorowania zasłużonych osób, które wniosły znaczący wkład dla całej branży. Zostaną oni wyróżnieni Medalami im. Prof. Stanisława Piłata. Galę zwieńczy koncert jednej z najlepszych polskich orkiestr kameralnych – Sinfonietty Cracovii.

Instytut Technologii Nafty jest jedyną w Polsce wyspecjalizowaną placówką naukową, która zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z przerobem ropy naftowej. W zakres działalności Instytutu wchodzą zarówno prace badawcze i rozwojowe, jak i prace usługowe.