19.11.2009

PKN ORLEN - RESPECT INDEX

Na podstawie ogłoszonego dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych ratingu, PKN ORLEN wszedł do elitarnego grona 16 spółek notowanych w ramach Respect Index. Znalazły się w nim spółki giełdowe stosujące, odpowiedzialny wobec wszystkich grup interesariuszy, system zarządzania.

Dziś na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutował Respect Index (RI). Głównym celem projektu jest promowanie odpowiedzialnego zarządzania w spółkach publicznych w kontekście komunikacji na rynku finansowym, zrównoważonego rozwoju i ładu informacyjnego.

- Współczesny konsument przykłada wagę już nie tylko do jakości i ceny produktu, ale zwraca też uwagę na transparentność zachowań producenta w biznesie i jego stosunek do otoczenia. To jeden z głównych powodów, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu awansuje coraz wyżej w hierarchii zadań nowoczesnych firm, takich jak PKN ORLEN. Dzisiejsza inauguracja Respect Index jest dowodem wzrastającej dojrzałości polskiego rynku oraz dużej potrzeby angażowania się firm w tego typu przedsięwzięcia. Konsekwentne budowanie dobrych relacji pomaga wzmacniać zaufanie i tworzyć partnerstwo oparte na solidnych podstawach, co z kolei wpływa na wartość i zyski firmy - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Działania zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu są trwale wpisane w filozofię działania PKN ORLEN.

- Przykłady kierowania się zasadami CSR można znaleźć między innymi na stacjach PKN ORLEN, gdzie oferowane są ekologiczne paliwa, opakowania, a kawa z oferty Stop Cafe, jest produktem ze znakiem Fair Trade czyli sprawiedliwego handlu. Spółka jest również aktywna na polu działań lokalnych. Dla mieszkańców Płocka, gdzie działa nasz Zakład Produkcyjny, Koncern jest nie tylko odpowiedzialnym pracodawcą, ale także firmą dbającą o zmniejszanie swojego wpływu na środowisko naturalne, wspierającą finansowo rozwój miasta, edukacji, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, czy innowacyjnych projektów organizacji pozarządowych - dodał Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN.

Bardzo dużą wagę Koncern przywiązuje do rzetelnego informowania o swojej działalności komunikując na bieżąco wszelkie istotne przedsięwzięcia, plany i decyzje zarówno w sposób bezpośredni jak i za pomocą rozbudowanej strony internetowej czy okresowych raportów.

Ponadto jako pierwsza spółka giełdowa już w 2006 r. Koncern wprowadził standard transmisji internetowych z konferencji prasowych czy walnych zgromadzeń. Według pozyskiwanych statystyk korzystają z nich setki zainteresowanych.

W tym roku po raz piąty firma opublikowała raport odpowiedzialnego biznesu, pierwszy raz opracowany według wskaźników Global Reporting Initiative, który wkrótce będzie dostępny również w wersji on-line.