11.06.2010

Grupa ORLEN wspiera strażaków i ratowników w Płocku oraz powodzian

Komenda Miejska PSP w Płocku i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymają od PKN ORLEN fundusze na zakup urządzeń do utylizacji zanieczyszczeń oraz środki na zakup paliwa i remont wyeksploatowanego sprzętu. Dodatkowo, z inicjatywy PKN ORLEN i Urzędu Miasta Płocka, od dziś do niedzieli, we wszystkich lokalizacjach imprez związanych z Dniami Historii Płocka i Dniami Chemika odbywać się będzie kwesta harcerzy na rzecz remontu podtopionej wcześniej szkoły w Borkach (gm. Gąbin), w której uczą się obecnie dzieci z zalanych wodą terenów.

Zarząd Koncernu podjął dzisiaj decyzję o celowych darowiznach dla strażaków i ratowników od początku aktywnie uczestniczących w akcji ratunkowej związanej z zalaniem terenów w okolicach Płocka.

- Postanowiliśmy, że Komenda Miejska PSP w Płocku oprócz wcześniejszego wsparcia w postaci kart na paliwo (ok. 1000 l), otrzyma 100 tys. zł na zakup specjalnego kontenera ekologicznego, służącego do usuwania zanieczyszczeń powstałych na skutek powodzi – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. - Odpowiedzieliśmy także na apel płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednostka od początku powodzi stale jest w akcji – potrzebuje paliwa oraz remontu i uzupełnienia wyeksploatowanego sprzętu. W efekcie WOPR otrzyma kartę na ok. 2 500 l paliwa oraz 10 tys. zł na szybką naprawę wyposażenia niezbędnego do kontynuowania działań ratowniczych - dodaje Prezes Jacek Krawiec.

Pracownicy Koncernu, Zakładowa Straż Pożarna, spółki Grupy Kapitałowej, a nawet współpracujący z firmą kontrahenci zaangażowali się w pomoc dla poszkodowanych przez powódź w okolicach Płocka i innych rejonach kraju. Poruszeni losem mieszkańców zalanych terenów pracownicy PKN ORLEN, przy wsparciu logistycznym Koncernu, zorganizowali zbiórkę darów, które trafiły do Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Gąbinie. Środki pierwszej potrzeby dostarczą do rodzin dotkniętych żywiołem pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Zbiórka była spontaniczna, a organizatorom akcji udało się zebrać znaczną ilość rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak: środki chemiczne i artykuły gospodarstwa domowego, a nawet żywność. Największą część darów stanowiły środki czystości; mydła, szczoteczki i pasty do zębów, proszki do prania oraz ręczniki i płyny do mycia podłóg. Nie zabrakło także ubrań, garnków, patelni, a nawet kuchenek i butli z gazem.

W akcję pomocy włączyli się także dostawcy towarów, którzy zaoferowali swoje produkty za pośrednictwem Biura Zakupów naszej Spółki. Firmy Marketbhp z Inowrocławia oraz Eurodis z Bydgoszczy, dostarczyły ubrania robocze, np. rękawice, bluzy, fartuchy, gumowe buty oraz środki czystości. W akcję pomocy od początku angażowali się ratownicy z Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN. Uczestniczyli m.in. w umacnianiu wałów w okolicach Dobrzykowa, wypompowywaniu wody z zalanych terenów oraz w akcjach ratownictwa wysokościowego polegających na ewakuacji powodzian z dachów przy użyciu śmigłowca. W walce z żywiołem brało udział ponad 50 osób, w tym sekcja nurków, wyposażonych w sprzęt ratowniczy, m.in. pompy wysokowydajne oraz pompy szlamowe. By jeszcze zwiększyć spectrum możliwości pomocy w najbliższym czasie orlenowska straż zakupi pneumatyczną łódź hybrydową TM – 723 OB. Jeśli proces zakupowy uda się przeprowadzić sprawnie, będzie ona mogła nieść pomoc w tegorocznej akcji powodziowej.

Fundacja ORLEN Dar Serca uruchomiła specjalne konto, na którym pod hasłem „Powódź” zbierane są środki finansowe. Z kolei na stacjach sieci PKN ORLEN wszyscy uczestnicy programu VITAY mogą przekazywać swoje punkty na rzecz pomocy powodzianom. Na koniec akcji zostaną one zamienione na pieniądze i trafią do potrzebujących.

PKN ORLEN przekazał także pod koniec maja w trybie pilnym samochód specjalny marki LUBLIN jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach (między Wyszogrodem a Kępą Polską) działającej na terenie największych rozlewisk wzdłuż Wisły.

W akcję wspierania poszkodowanych na bieżąco włączają się także Spółki z Grupy Kapitałowej.

ORLEN Medica - przekazała materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe oraz przeciwzapalne.

ORLEN Gaz - zakupił i przekazał 10 dwupalnikowych kuchenek gazowych z dużymi napełnionymi butlami. Spółka przekazała także Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie motopompę, która osusza zatopione tereny Wilkowa.

Rafineria Trzebinia - ratownicy zatrudnieni w tej spółce od samego początku powodzi uczestniczą w akcjach ratunkowych na zalanych terenach w powiecie oświęcimskim oraz chrzanowskim. Za pomocą wysokowydajnych pomp przepompowali dotychczas kilka milionów litrów wody, przywracając zalane budynki i tereny do stanu, który umożliwia powrót mieszkańcom na obiekty dotknięte żywiołem.

ANWIL Włocławek - umożliwi PCK przeprowadzenie zbiórki pieniężnej podczas pikników pracowniczych 12 czerwca. Pieniądze będą zbierane do puszek i zasilą pule środków uzyskanych z przeprowadzonych licytacji gadżetów koszykarzy, trenera włocławskiej drużyny oraz olimpijskiej biegaczki Katarzyny Kowalskiej, która zapowiedziała swój przyjazd na licytację.

Basell Orlen Poliolefins - zakupił i przekazał dwa tysiące worków umożliwiających pakowanie towarów do 50 kg.