07.12.2010

ORLEN planuje poszukiwania ropy i gazu na Ukrainie

PKN ORLEN i Ministerstwo Ochrony Środowiska Ukrainy podpisały porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów na Ukrainie. Porozumienie zakłada zarówno możliwość rozpoczęcia prac w ramach nowych koncesji, jak również wspólne zagospodarowanie złóż węglowodorów rozpoznanych wcześniej przez partnerów ukraińskich.

Dokument podpisali 6 grudnia w Kijowie: Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN oraz Nikolay V. Zlochevskyy, Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele spółki ORLEN Upstream, odpowiedzialnej w Koncernie za segment poszukiwań i wydobycia, która będzie zaangażowana bezpośrednio we współpracę z partnerami z Ukrainy.

Współpraca pomiędzy PKN ORLEN a stroną ukraińską zakłada realizację wspólnych projektów poszukiwań oraz wydobycia ropy i gazu, zarówno w zakresie złóż konwencjonalnych, jak i shale gas. Podjęcie decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, poprzedzać będzie etap wnikliwych analiz i ekspertyz wykonanych przez partnerów porozumienia.

- Zrobiliśmy kolejny, bardzo ważny krok w zakresie budowy segmentu upstream w PKN ORLEN. Co ważne, rozpoczynamy działania na Ukrainie, która jest jednym z kierunków rozwoju wskazywanym w naszej strategii. Nasze plany będziemy realizować we współpracy z partnerami ukraińskimi, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Pokładamy duże nadzieje w tej współpracy zarówno ze względu na know how jaki posiadają nasi partnerzy, jak i zasobność Ukrainy w złoża węglowodorów. Będziemy również analizować potencjał zasobów gazu niekonwencjonalnego - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ukraina posiada znaczne zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Na terenie tego kraju wyróżnia się trzy baseny naftowe:

- Basen Dniepr – Donieck (basen Połtawski), którego zasoby geologiczne pozostające do rozpoznania oceniane są przez międzynarodowych ekspertów na poziomie 150 mln ton ropy naftowej, w przypadku gazu ziemnego na poziomie 850 mld m3.

- Basen Północno – Karpacki, który również w naszym kraju jest najstarszym, ciągle produkującym basenem naftowym.

- Basen Morza Czarnego i Azowskiego obejmujący zarówno obszary lądowe jak i morskie znajdujące się w granicach Ukrainy. Jest to dotychczas najmniej rozpoznany basen naftowy tego kraju.

PKN ORLEN za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream prowadzi obecnie cztery projekty poszukiwawczo-wydobywcze: w łotewskiej strefie szelfu Morza Bałtyckiego we współpracy z firmą Kuwait Energy Company, w okolicach Sierakowa z PGNiG, oraz dwa kolejne, realizowane samodzielnie na Lubelszczyźnie. Koncern posiada łącznie siedem koncesji w ramach których prowadzone są prace w zakresie rozpoznania zasobów konwencjonalnych z potencjałem odkrycia złóż gazowo-kondensatowych, jak i niekonwencjonalnych, w tym głównie gazu łupkowego. Obecnie prowadzone są wstępne prace poszukiwawcze i przygotowania do realizacji odwiertów, które Orlen Upstream planuje zrealizować w przyszłym roku.