29.04.2010

Nowy Zarząd ORLEN Lietuva

Walne Zgromadzenie ORLEN Lietuva wybrało na kolejną kadencję siedmioosobowy skład Zarządu litewskiej spółki. Zgodnie ze statutem Spółki, Zarząd wybrał na stanowisko Prezesa oraz Generalnego Dyrektora Ireneusza Fąfarę. Kadencja obecnego Zarządu potrwa do kwietnia 2014 roku.

Po dzisiejszej decyzji Zarządu jego skład oraz podział kompetencji są następujące:

Pan Ireneusz Fąfara - Prezes Zarządu OL, Generalny Dyrektor
Pan Jarosław Roman Szaliński - Członek Zarządu OL, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. finansowych
Pan Jacek Tomasz Szafrański - Członek Zarządu OL, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. sprzedaży
Pan Edmond Seghman - Członek Zarządu OL, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. nadzoru produkcji
Pani Vita Petrošienė - Członek Zarządu OL, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. wsparcia bizesowego
Pan Sławomir Robert Jędrzejczyk - Członek Zarządu OL, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. finansowych
Pan Krystian Pater - Członek Zarządu OL, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rafinerii

- Obecny skład Zarządu z kompetencjami i doświadczeniem jego członków to, z punktu widzenia właściciela firmy, optymalne rozwiązanie w kontekście zadań operacyjnych i wyzwań stojących przed Spółką w tak trudnym dla niej okresie - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Ireneusz Fąfara ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Uczestniczył w kursach krajowych i zagranicznych dotyczących finansów i funkcjonowania rynków kapitałowych organizowanych m.in. przez Związek Banków Szwajcarskich oraz Austriacki Bank Centralny. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Wiedzę praktyczną zdobywał także na giełdach we Frankfurcie i w Dusseldorfie.

W dotychczasowej karierze zawodowej sprawował m.in. funkcje Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (2007-2009), Członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (1998-2007), Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Domu Maklerskiego i Analityka Finansowego w Banku Energetyki SA w Radomiu (1992-1998).