26.04.2010

ORLEN przekazał 150 000 zł dla Funduszu Grantowego w Płocku

Podczas uroczystości podsumowującej trzecią edycję konkursu grantowego PKN ORLEN przekazał kolejne środki finansowe dla Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Symboliczny czek wręczył Fundacji, Członek Zarządu Koncernu, Marek Serafin. Od początku istnienia Funduszu Grantowego, ORLEN wsparł Fundację kwotą 1 600 000 zł.

Dzięki systematycznym dotacjom założycieli, Fundacja na przełomie pięciu lat sfinansowała już trzy edycje konkursów grantowych, wspierając płockie organizacje pozarządowe w realizacji blisko 90 projektów na łączną sumę ponad 1 200 000 zł. 

- Od samego początku bardzo uważnie przyglądam się projektom, jakie wspiera Fundacja i z przyjemnością mogę powiedzieć, że misja partnerstwa dla Płocka jest wypełniana z ogromną starannością. Jestem przekonany, że darowizny na rzecz Fundacji pozwolą na realizację kolejnych ważnych inicjatyw, a każda złotówka, tak jak dotychczas, będzie wydawana z rozwagą i pożytkiem dla mieszkańców naszego miasta - powiedział podczas uroczystości Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN, a zarazem przedstawiciel Koncernu w Radzie Fundatorów.

Fundacji darowiznę przekazała także spółka Basell Orlen Polyolefins. Symboliczny czek na kwotę 50 000 zł wręczyli Prezes Zarządu Spółki BOP, Paul Augustowski oraz wiceprezes Karol Marek Sęp.

- Basell Orlen Polyolefins jest płocką firmą, zatrudniająca w znacznej mierze mieszkańców z Płocka i okolic. Czujemy się więc odpowiedzialni za to miasto, zatrudnienie, edukację, pomoc społeczną i rozkwit kultury oraz sportu - powiedział Paul Augustowski.

Zasady kolejnej, czwartej edycji konkursu grantowego przedstawił na spotkaniu przewodniczący Rady Programowej Fundacji, Kazimierz Waluch. Podobnie jak w poprzednich latach, w tym roku o wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które mają działalność lub przedstawicielstwo w Płocku oraz realizują projekty dla płocczan.

Termin składania wniosków o wsparcie pomysłów lokalnych instytucji pozarządowych mija z końcem maja. Ogłoszenie projektów, które zostaną wsparte dotacjami z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” nastąpi 5 lipca.

Historia Funduszu Grantowego sięga 2002 roku, kiedy to w Płocku przedstawiciele władz miasta, PKN ORLEN S.A. oraz UNDP Agendy ONZ ds. Rozwoju, podpisali list intencyjny w sprawie powołania „Forum dla Płocka”. Projekt powstał z myślą o włączeniu lokalnego biznesu i organizacji społecznych do wspólnych prac z samorządem nad oceną i aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku”. Pionierską inicjatywą, jaka powstała podczas prac „Forum dla Płocka”, było powołanie przez Urząd Miasta Płocka oraz PKN ORLEN, ”Funduszu Grantowego dla Płocka”. Stał się on zapleczem finansowym dla płockich organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wspierania Strategii Zrównoważonego Rozwoju miasta. W 2005 roku założyciele Funduszu wraz z nowo pozyskanym partnerem, firmą Basell Orlen Polyolefins powołali Fundację, która przejęła strategię działania Funduszu Grantowego dla Płocka.

Podstawową rolą Fundacji jest wspieranie inicjatywy m.in. na rzecz podwyższania wykształcenia Płocczan, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu ochrony oraz promocji zdrowia.

Do przedsięwzięć wpisujących się w strategię odpowiedzialnego biznesu realizowaną przez PKN ORLEN w Płocku, należy m.in. współpraca z Komendą Miejską Policji oraz Straży Pożarnej na rzecz podwyższania poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Koncern wspiera także aktywnie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz udziela stypendia najzdolniejszej płockiej młodzieży.