16.04.2010

PKN ORLEN i Zakłady Azotowe Puławy przechodzą do fazy wyłącznych negocjacji w sprawie zakupu akcji ANWIL-u

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, po analizie ofert złożonych w procesie sprzedaży akcji ANWIL-u i otrzymaniu zrewidowanych warunków cenowych oraz pozacenowych, zdecydował o przyznaniu dla ZA Puławy wyłączności negocjacyjnej do 30 czerwca 2010 r.

We wspólnej ocenie obu spółek, ustalony okres wyłączności negocjacyjnej powinien pozwolić wypracować uzgodnienia pomiędzy stronami w zakresie  wszystkich istotnych warunków transakcji. Uzgodnienia będą obejmowały m.in.: ostateczną cenę, zagadnienia dotyczące niektórych aktywów ANWIL oraz zasady współpracy ANWIL z PKN ORLEN w przyszłości, a także zapisy dokumentacji pozwalającej na podpisanie umowy sprzedaży akcji. W przypadku niespełnienia oczekiwań, PKN ORLEN nie wyklucza zakończenia rozmów lub powrotu do negocjacji z innymi podmiotami, które złożyły oferty w procesie.

Grupa ANWIL jest znaczącym producentem nawozów i największym w krajach CEE producentem polichlorku winylu (PCW). W roku 2009 Grupa wygenerowała ponad 2,5 mld zł przychodów i zysk netto w wysokości 66 mln zł, co czyni ją najbardziej rentowną spółką w sektorze wielkiej syntezy chemicznej w Polsce w ostatnim roku kalendarzowym.