19.07.2010

ORLEN Upstream o perspektywach wydobycia gazu łupkowego w Polsce na konferencji Global Shale Gas Summit 2010 w Warszawie

Podczas konferencji Global Shale Gas Summit 2010 odbywającej się w dniach 19-20  lipca w Warszawie Prezes Zarządu ORLEN Upstream Wiesław Prugar przedstawił najważniejsze założenia planów wydobywczych PKN ORLEN na najbliższe lata.

- Rozwój segmentu upstream to kluczowy element długofalowej strategii PKN ORLEN. W tej chwili uwagę skupiamy na badaniu potencjału wszystkich projektów poszukiwawczo-wydobywczych, szczególną uwagę poświęcając eksploatacji zasobów gazu łupkowego. Koncentrujemy się zarówno na badaniach geologicznych, ocenie warunków wydobycia jak i doborze partnera w inwestycji, który zapewniłby nam dostęp do niezbędnej technologii, a także podzieliłby ryzyko nieodłączne w tego typu przedsięwzięciach - powiedział Wiesław Prugar.

PKN ORLEN posiada 5 koncesji na poszukiwania w okolicach Lublina o łącznej powierzchni 4 728 km kwadratowych z czego obszar posiadający poważny potencjał w zakresie gazu łupkowego obejmuje 1 200 km kwadratowych. Obecnie dobiega końca drugi etap intensywnych prac badawczo-geologicznych, który pozwoli na ocenę potencjału złóż i wpływu wydobycia gazu z łupków na otoczenie. 

Niska urbanizacja terenu (poniżej 5%) oraz sprzyjające warunki środowiskowe na terenie koncesji stanowią dobry punkt wyjścia do podjęcia kolejnych decyzji związanych z inwestycjami w tym rejonie. 

- W przyszłym roku planujemy wykonać pierwszy odwiert na Lubelszczyźnie i liczymy, że potwierdzi on występowanie gazu łupkowego w ilościach odpowiednich do przemysłowego wydobycia - dodaje Wiesław Prugar.

ORLEN Upstream to spółka należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN, realizująca inwestycje poszukiwawczo - wydobywcze. Spółka realizuje inwestycje na szelfie Morza Bałtyckiego (Łotwa) przy współpracy z firmą Kuwait Energy Company na podstawie dwóch koncesji. W ramach tej współpracy w przyszłym roku planowane jest wykonanie dwóch odwiertów. Kolejne dwa odwierty ORLEN Upstream planuje wykonać w okolicach Sierakowa, w ramach projektu wydobywczego prowadzonego wspólnie przez PKN ORLEN oraz PGNiG. Specjaliści obu firm szacują, że komercyjna eksploatacja tych złóż może rozpocząć się w roku 2016.