04.11.2010

Czwarte i największe roszczenie wytoczone przez Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A. w postępowaniu arbitrażowym w Czechach oddalone przez Sąd

Sąd Arbitrażowy przy Czeskiej Izbie Gospodarczej i Izbie Rolnej oddalił czwarte roszczenie arbitrażowe czeskiej firmy Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A. w związku z prywatyzacją Unipetrolu. Decyzja Sądu Arbitrażowego jest ostateczna i wykonalna.

Pozew wniesiony przez Agrofert Holding a.s. przeciwko PKN ORLEN S.A. dotyczył zapłaty odszkodowania z tytułu rzekomych szkód będących - zdaniem skarżącej firmy - wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia Agrofert Holding a.s. oraz niewykonania zobowiązań umownych wynikających z umów podpisanych w latach 2003 – 2004 pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Agrofert Holding a.s. w wysokości 19,464,473,000 CZK, tj. około 3 144 mln PLN wg średniego kursu CZK z dnia 3 listopada 2010.

Wczorajszą decyzją Sąd nie tylko oddalił w całości wszystkie roszczenia Agrofert Holding a.s. w tej sprawie, ale także zobowiązał Agrofert Holding a.s. do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN S.A.

- Decyzja sądu arbitrażowego potwierdza stanowisko prezentowane przez Zarząd Spółki od początku tego sporu tzn., że w sprawie umów zawartych z Agrofert Holding a.s PKN ORLEN S.A. działał zgodnie z prawem i w interesie spółki. To ważna decyzja, która pozwoli nam przystąpić do szybszej realizacji strategicznych planów rozwoju naszego biznesu w Czechachpowiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Jest to kolejny sukces PKN ORLEN S.A. po oddaleniu 30 czerwca 2009 roku przez czeski Sąd Arbitrażowy dwóch innych roszczeń arbitrażowych Agrofert Holding a.s. W sumie ORLEN wygrał trzy z czterech postępowań arbitrażowych zainicjowanych przez Agrofert Holding a.s.. Na podstawie decyzji Sądu, 90 proc. łącznej kwoty odszkodowań dochodzonych przez Agrofert Holding a.s. od PKN ORLEN S.A. w postępowaniach arbitrażowych uznanych zostało za bezpodstawne.  

PKN ORLEN S.A. we wszystkich czterech postępowaniach arbitrażowych przed czeskim Sądem Arbitrażowym był reprezentowany przez kancelarię Hogan Lovells Prague.