02.11.2010

ORLEN uruchomił nową instalację do produkcji wysokiej jakości olejów napędowych

Oleje napędowe wytwarzane w płockim Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN będą bardziej ekologiczne i zapewnią silnikom lepsze osiągi. Zwiększy się także ich ilość na rynku. Wszystko za sprawą instalacji Hydroodsiarczania Olejów Napędowych VII, która została uruchomiona w płockim Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN.

Start nowoczesnej instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego VII (HON VII) jest odpowiedzią Koncernu na trendy rynkowe - rosnące zapotrzebowanie na diesel.  Zakończona inwestycja oznacza dla odbiorców większą ilość olejów o wyższej jakości.

- Oleje napędowe z nowej instalacji będą miały wyższą wartość cetanową, co dla kierowców oznacza lepsze wykorzystanie mocy silnika w pojazdach. Równocześnie charakteryzuje je niższa zawartość siarki, co skutkuje mniejszą emisją SO2. Właściwości te zyskają również oleje opałowe, takie jak Ekoterm, produkowane w oparciu o komponenty z instalacji HON VII - powiedział podczas uroczystego otwarcia Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Inwestycja przyniesie dodatkowe korzyści dla środowiska w postaci mniejszego zużycia wody obiegowej i paliw w piecach technologicznych oraz wyższej hermetyzacji instalacji. Zaletą  HON VII jest także monitoring spalin z pieca prowadzony on-line.

Nowa instalacja HON VII składa się z węzła odsiarczania, którego zadaniem jest także odazotowanie surowców pochodzących ze wstępnego przerobu ropy (tzw. DRW - Destylacji Rurowo Wieżowej) oraz z tzw. węzła aminowego, który służy do usunięcia siarkowodoru i amoniaku.

Otrzymywany w procesie przerobu niskosiarkowy komponent będzie wykorzystywany do produkcji olejów napędowych lub lekkich olejów opałowych.

Dzięki nowej inwestycji możliwości produkcyjne olejów napędowych z Zakładu Rafineryjnego w Płocku wzrosną o około 1 mln ton rocznie.

Po uruchomieniu HON VII, jeszcze w tym roku zostaną wyłączone z ruchu starsze instalacje o mniejszych mocach przerobowych: HON II i HON III.

Proces budowy nowej instalacji HON VII, której koszt wyniósł ok. 500 mln PLN, trwał dwa lata. 

W roku ubiegłym Zakład Produkcyjny w Płocku przerobił 14,5 mln ton ropy. Wyprodukował ponad 5,3 mln ton oleju napędowego i 800 tys. ton Ekotermu.