23.11.2010

ORLEN wspiera strażaków

PKN ORLEN po raz kolejny przekazał darowizny finansowe, karty paliwowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej z różnych regionów Polski. Współpraca ta to jeden z aspektów działań na rzecz ochrony zdrowia i życia, w które od lat angażuje się PKN ORLEN. W tym roku Koncern udzielił wsparcia ponad 50 jednostkom na łączną kwotę blisko 350 tys. złotych. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków odbyła się 23 listopada w Domu Technika w Płocku.

Bezpieczeństwo to jeden ze strategicznych obszarów społecznej odpowiedzialności Koncernu, czego wyrazem jest dbałość o jego najwyższe standardy w obiektach należących do PKN ORLEN czy wprowadzanie i stosowanie wciąż udoskonalanych pod tym kątem technologii. Koncern angażuje się także w wiele inicjatyw zewnętrznych, jak udział w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych czy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, do którego od 2001 roku włączono Zakładową Straż Pożarną PKN ORLEN. Od wielu lat rozwija się także współpraca z jednostkami zawodowymi i ochotniczymi straży pożarnych w całym kraju, które Koncern wspiera finansowo i materialnie. Od 2000 roku Koncern przekazał na ten cel ponad 4 mln złotych.

- Dobrze wyposażona i sprawnie działająca straż pożarna to większe bezpieczeństwo nas wszystkich. Dlatego od 10 lat wspieramy zawodowe i ochotnicze służby pożarnicze. W tym roku zaoferowaliśmy również pomoc strażakom ciężko poszkodowanym w akcjach oraz nagrodziliśmy najlepszych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ten sposób chcemy docenić wysiłek, kompetencje i poświęcenie, które strażacy wykazują biorąc udział w czasem wręcz ekstremalnie niebezpiecznych akcjach - powiedział Jacek Krawiec Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej przedstawiciele Koncernu - Jacek Krawiec, Prezes Zarządu oraz Marek Serafin, Członek Zarządu odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa, uhonorowani zostali Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Uroczystym elementem spotkania było także nadanie i poświęcenie nowego sztandaru Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN - największej takiej jednostki w Polsce i w Europie Środkowej – jako symbolu ofiarnego działania w ochronie życia, zdrowia i mienia osób zagrożonych różnymi katastrofami.

Na uroczystość do Płocka przybyli przedstawiciele zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całego kraju. Wśród gości znaleźli się także goście specjalni, m. in. Zbigniew Sosnowski, wiceminister MSWiA, Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Jerzy Maciak, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.