09.11.2010

PKN ORLEN sponsorem Gali Polskiego Rynku Kapitałowego

Dziś do Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie zawita światowa elita rynku finansowego. Przedstawiciele globalnych funduszy inwestycyjnych, prezesi czołowych firm i instytucji wezmą udział w Gali Polskiego Rynku Kapitałowego, której sponsorem głównym został PKN ORLEN.  Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Giełda Papierów Wartościowych.

Gala Polskiego Rynku Kapitałowego to symboliczne zwieńczenie ponad 20 lat transformacji gospodarczej i podsumowanie rozwoju rynków kapitałowych w Polsce. Spotkanie będzie niepowtarzalną okazją do podsumowania procesów, które uczyniły z Warszawy jedno z centrów finansowych Europy i stały się podwaliną sukcesu polskiej giełdy. Już 9 listopada, warszawskie Centrum Bankowo-Finansowe zmieni się w ośrodek wymiany myśli i doświadczeń globalnych ekspertów, skupiając na sobie uwagę finansowego świata. Patronem honorowym tego szczególnego wydarzenia został Prezydent RP Bronisław Komorowski. Sponsorem głównym Gali jest PKN ORLEN.

Na zaproszenie Aleksandra Grada, Ministra Skarbu Państwa i Ludwika Sobolewskiego, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Gali wezmą udział przedstawiciele największych firm i instytucji nie tylko z Polski, ale również innych krajów Europy, USA i Azji. W ten niepowtarzalny wieczór w jednym miejscu spotkają się szefowie globalnych instytucji finansowych, prezesi czołowych polskich firm, przedstawiciele administracji rządowej, korpusu dyplomatycznego, organizacji przedsiębiorców i instytucji udzielających merytorycznego wsparcia polskiemu rynkowi kapitałowemu.

PKN ORLEN jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od listopada 1999 roku. Akcje Koncernu wchodzą w skład indeksu 20 największych spółek WIG20 oraz indeksu branżowego WIG-paliwa. Od listopada 2009 r. PKN ORLEN wszedł do elitarnego grona 16 spółek notowanych w ramach Respect Index – indeksu giełdowego skupiającego spółki odpowiedzialne społecznie.

Akcje Spółki zostały wyemitowane w 4 seriach w latach 1999-2000, obecnie kapitał zakładowy PKN ORLEN S.A. wynosi 534.636.326,25 zł i jest podzielony na 427.709.061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 złotych każda akcja.

Spółka była wielokrotnie nagradzana za wysoką jakość prowadzonych relacji inwestorskich, między innymi przez IR Magazine w kategorii najlepsza polska spółka giełdowa w zakresie relacji inwestorskich oraz w rankingu WarsawScan za jakość prowadzonej polityki informacyjnej i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego.

W marcu bieżącego roku Koncern został uznany za Giełdową Spółkę Roku w kategorii Relacji Inwestorskich w plebiscycie dziennika Puls Biznesu oraz Ośrodka Badawczego Pentor.