27.10.2010

Klienci stacji ORLEN pomagają dzieciom

Klienci sieci stacji paliw ORLEN, będący uczestnikami programu lojalnościowego VITAY, przekazali w tym roku na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka ponad 3,5 mln punktów. W przeliczeniu na złotówki dało to sumę blisko 30 tysięcy złotych. Fundusze zostały przekazane na konto Fundacji ORLEN Dar Serca, która od wielu lat wspiera rodzinne placówki opieki.

Środki finansowe pochodzące z punktów VITAY pozwoliły w ciągu ostatnich trzech lat na sfinansowanie 166 miesięcznych stypendiów, dofinansowanie ponad 1200 zabiegów rehabilitacyjnych, opłacenie ponad 15 000 obiadów, które uczniowie jedzą w szkołach oraz dofinansowanie zakupu przyborów szkolnych dla ponad 300 uczniów będących wychowankami RDD.

Każdy punkt przekazany przez klientów w ramach programu VITAY zwiększa środki finansowe przeznaczone na działalność domów rodzinnych. Uczestnicy programu VITAY, podejmując decyzję o wspieraniu Rodzinnych Domów Dziecka, mogą sami zadeklarować cele na jakie zostaną przekazane punkty.

- W imieniu dzieci pragnę serdecznie podziękować wszystkim hojnym darczyńcom. To niezmiernie miłe, że uczestnicy programu VITAY dostrzegają potrzebę niesienia pomocy najmłodszym. Punkty zdobyte w programie VITAY po raz kolejny przeznaczone zostaną na zaspokojenie potrzeb podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Wierzymy, że dzięki takim szczytnym gestom uda nam się przywrócić dzieciom uśmiech - powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu PKN ORLEN

Fundacja ORLEN – Dar Serca wspiera Rodzinne Domy Dziecka od chwili swego powstania, czyli od 2001 roku. Placówki rodzinne to zdaniem psychologów szczególnie korzystna forma opieki zastępczej, w której wychowankowie otrzymują nie tylko to, co jest niezbędne do rozwoju fizycznego, ale także poczucie bezpieczeństwa i miłości. Istotny jest także wzorzec rodziny, która przy pokonywaniu trudów dnia codziennego zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

Obecnie pod opieką Fundacji ORLEN Dar Serca znajduje się  280 Rodzinnych Domów Dziecka, w których wychowuje się ponad 2000 dzieci. Fundacja jest w stałym kontakcie z opiekunami i dzięki znajomości ich potrzeb stara się dostosowywać określone formy pomocy. Podopieczni Rodzinnych Domów Dziecka objęci są programem stypendialnym. Corocznie Fundacja organizuje dla dzieci i ich opiekunów letni wypoczynek. Placówki otrzymują także wparcie na potrzeby socjalne, leczenie, rehabilitację podopiecznych oraz bieżące funkcjonowanie.

Klienci PKN ORLEN wielokrotnie udowodnili swoją wrażliwość i chęć niesienia pomocy. Dotychczas darczyńcy na konto Fundacji przekazali ponad 16 mln punktów, co w efekcie dało sumę ponad 130 tysięcy złotych.