05.08.2010

1000 kart paliwowych od PKN ORLEN dla wolontariuszy pomagających powodzianom

Polski Koncern Naftowy ORLEN przeznaczył 50 tys. zł na karty paliwowe dla wolontariuszy z 18 organizacji pozarządowych uczestniczących w akcji „Weekend dla powodzian”.

Celem akcji wspieranej przez PKN ORLEN, jest koordynacja pracy wolontariuszy pomagających w sprzątaniu terenów popowodziowych. Przemierzają oni niejednokrotnie nawet ponad 100 km w jedną stronę. Sami finansują swą podróż, stąd inicjatywa PKN ORLEN, aby wesprzeć ich działania kartami paliwowymi.  Karty zostaną przekazane do baz wolontariuszy w Chodliku (gmina Wilków) i w Gorzycach (woj. podkarpackie). Koordynatorzy inicjatywy „Razem Powodzianom” będą je rozdawać wolontariuszom - kierowcom, którzy przyjadą pomagać przy sprzątaniu. W przypadku innych gmin popowodziowych oraz osób, które będą wyjeżdżać z Warszawy, karty będą dystrybuowane w Warszawie. 

- Tegoroczna powódź wstrząsnęła nami wszystkimi - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Tak naprawdę dopiero teraz ujawnia się w pełni skala zniszczeń dokonanych przez żywioł. Koncern od tygodni podejmuje różne działania na rzecz pomocy zarówno służbom wspierającym powodzian jak i samym poszkodowanym. Bez wahania postanowiliśmy wesprzeć inicjatywę organizacji pozarządowych. Solidarność w tak trudnych momentach ma wartość szczególną.

We wspólnych przedsięwzięciach na rzecz pomocy powodzianom uczestniczy osiemnaście organizacji pozarządowych: Akademia Rozwoju Filantropii, Caritas Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Wolontariatu, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska - EKON"Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie Wiosna, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Federacja Polskich Banków Żywności.

Działania tych organizacji to m.in. utworzenie i obsługa linii powodziowej obsługiwanej przez 30 wolontariuszy, którzy odebrali dotychczas kilkaset telefonów z deklaracjami pomocy oraz z zapotrzebowaniem na pomoc. Inna forma działania to utworzenie i obsługa strony internetowej www.powodz.ngo.pl.

Główne tereny, na których obecnie jest przeprowadzana akcja, to Gorzyce i Wilków. Straty są tam nie tylko bardzo duże, ale o bardzo różnym charakterze. Nieodzowne jest dodatkowe wsparcie w sprzątaniu zniszczonych przez powódź terenów i zabudowań. W ramach akcji “Weekend dla Powodzian” wolontariusze pomagają powodzianom oczyszczać zalane i zniszczone gospodarstwa. Dla mieszkańców terenów dotkniętych przez powódź, którzy stracili wszystko, każda para rąk jest na wagę złota.