06.08.2010

Budowa Elektrowni dla PKN ORLEN

Koncern rozpoczął proces gromadzenia informacji o potencjalnych wykonawcach budowy elektrowni kondensacyjnej we Włocławku. Firma od dziś zaprasza potencjalnych realizatorów do potwierdzenia intencji wzięcia udziału w przetargu na wykonawcę generalnego inwestycji. Założenia przewidują, że elektrownia ruszy na przełomie I i II kwartału 2014 r.

rzewidywana moc bloku energetycznego to 400-500MW.

Wykonawca, wybrany w przetargu, który zostanie ogłoszony w połowie września tego roku, otrzyma zlecenie na realizację pod klucz.

Przewidywany harmonogram prac zakłada rozpoczęcie prac w III kwartale przyszłego roku i oddanie bloku do eksploatacji na przełomie I i II kwartału 2014 r.