03.09.2010

GRUPA ORLEN zabezpieczyła dostawy biokomponentów na kolejny rok

Dostawy biokomponentów dla Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie realizować będzie 23 europejskich kontrahentów. W ramach kontraktów terminowych Grupa zakupi łącznie ponad 505 tys. ton estrów i 165 mln litrów bioetanolu. Współpracą z Koncernem zainteresowanych było blisko 50 dostawców.

Zgodnie z zasadami wyboru dostawców biokomponentów, w pierwszym etapie oferenci składali swoje propozycje cenowe za pośrednictwem aukcji internetowej w formie negocjacji on-line, co gwarantowało przejrzystość i transparentność procesu wyboru. Etapem wyłaniającym finalnie kontrahentów były negocjacje bezpośrednie. Dostawcy krajowi spółek Grupy ORLEN na poszczególnych rynkach zabezpieczą ok. 47% bioetanolu oraz 32% estrów.

Czynnikami decydującymi o wyborze były przede wszystkim korzystne warunki handlowe, jakość produktu, bezpieczeństwo dostaw oraz spełnienie wymogów formalno - prawnych określonych w krajowych i europejskich uregulowaniach legislacyjnych.

Dostawcami bioetanolu dla Grupy ORLEN na najbliższy rok będą:

PKN ORLEN
- Akwawit-Brasco S.A., Bioagra S.A., Bioetanol AEG Sp. zo.o., Wielkopolskie Zakłady Farmaceutyczne Biowin S.A., CropEnergies AG, Destylacje Polskie Sp. z o.o., Komers International, Sekab Biofiuels and Chemicals, Podlaskie Gorzelnie Surwin Sp. z o.o. oraz PHP Wiesław Wawrzyniak

UNIPETROL
- Agroetanol TTD a.s. oraz Verbio AG

ORLEN Lietuva
- AB Biofuture oraz Jaunpagasts Plus Ltd

Estry natomiast dostarczą:

PKN ORLEN
- Bioagra Oil S.A, Rafineria Trzebinia, Bio-Olwerk Magdeburg GmbH, OleoChemical a.s., Biowerk Sohland GmbH oraz ADM Hamburg AG

UNIPETROL
- OleoChemical a.s., ADM Hamburg AG, Verbio AG,

ORLEN Lietuva
- SIA Bioventa, Trafigura Beheer B.V.

Zgodnie z warunkami przetargu, biokomponenty dostarczane do GK ORLEN muszą spełnić kryteria zrównoważonego rozwoju określone w Dyrektywach UE oraz zapewniać odpowiedni potencjał redukcji gazów cieplarnianych. Produkt nie może również być uprzednio zaliczony do puli Narodowego Celu Wskaźnikowego w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. W przypadku dostaw do PKN ORLEN min. 75% surowca zużytego do produkcji biokomponentów musi pochodzić z terytorium UE.