03.09.2010

Program Stypendialny fundacji ORLENU również dla uczniów z powiatu płockiego

Fundacja ORLEN Dar Serca rozszerzyła zakres swojego programu stypendialnego dedykowanego dotychczas wyłącznie uczniom płockich szkół, na obszar powiatu płockiego. Wydłużeniu uległ więc termin składania wniosków do 15 października.

Zainicjowany już po raz drugi przez Fundację ORLEN Dar Serca program stypendialny dla najzdolniejszych, nagradza finansowo uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce, jak też angażujących się w działania na polu kultury lub sportu, których finansowa sytuacja nie pozwala w pełni realizować swoich pasji.

-  W tym roku rozszerzyliśmy ofertę stypendialną także dla uczniów ze szkół powiatu płockiego. Wierzę, że dzięki naszej pomocy zdolna i ambitna młodzież będzie mogła poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać pasje oraz marzenia. Mam nadzieję, że tegoroczne stypendia trafią w ręce młodych ludzi, których wyróżnia szczególnie wysoka średnia ocen, sukcesy w konkursach przedmiotowych, czy też sukcesy sportowe - powiedział Marek Serafin, Członek Zarządu PKN ORLEN.

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać określone warunki. Przede wszystkim konieczne są dobre i bardzo dobre wyniki w nauce – legitymowanie się średnią ocen na świadectwie w poprzednim roku szkolnym wynoszącą minimum 4,0. Uczniowie muszą też udokumentować swoje szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i nauki. Poza tym w roku przyznania środków stypendyści nie mogą mieć ukończonych 19 lat.

W pierwszej edycji akcji stypendialnej do siedziby Fundacji w wpłynęło blisko 100 wniosków. Ze stypendiów ufundowanych przez PKN ORLEN i Fundację ORLEN Dar Serca skorzystało ponad 60 uczniów z płockich szkół, którzy otrzymywali pomoc finansową od października 2009 r. do czerwca br.

Kompletne wnioski o stypendium wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacji ORLEN Dar Serca w Warszawie przy ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa. Analizowane będą tylko wnioski z kompletem wymaganych dokumentów.