08.12.2011

Odwołanie Pana Marka Serafina z funkcji Członka Zarządu ds. Petrochemii

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2011r. odwołała Pana Marka Serafina z funkcji Członka Zarządu ds. Petrochemii. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Piotra Wielowieyskiego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Petrochemii.

Powyższe delegowanie następuje do czasu powołania Członka Zarządu ds. Petrochemii jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, tj. maksymalnie do 9 marca 2012 r.

W tym czasie Rada Nadzorcza zamierza ogłosić i przeprowadzić konkurs na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN ds. Petrochemii.