01.12.2011

PKN ORLEN sprowadzi gaz z Niemiec

W przyszłym roku Grupa ORLEN sprowadzi z kierunku zachodniego ok. 90 mln metrów sześciennych gazu ziemnego. Dostawcami będą firmy RWE Supply & Trading GmbH oraz Entrade Grupa Sp. z o.o., a odbiorcami - Zakład Produkcyjny w Płocku oraz Anwil we Włocławku.

Umowy z dostawcami - RWE Supply & Trading GmbH oraz Entrade Grupa Sp. z o.o - zawarto na okres 12 miesięcy z możliwością ich przedłużenia. Kontrakty przewidują możliwość importu ok. 90 mln m3 gazu ziemnego, co stanowi 7-8 procent rocznego zapotrzebowania Koncernu na ten surowiec.

Możliwości sprowadzania gazu z kierunku zachodniego Grupa ORLEN zyskała wraz z przyznaniem w ramach procedury Open Season, prowadzonej przez OGP Gaz-System, mocy przesyłowych przez interkonektor w Lasowie. Do tranzytu dostaw gazu ziemnego wykorzystane zostaną zarówno moce przyznane Grupie ORLEN w ilości 50 mln metrów sześciennych jak i możliwości importowe drugiego z partnerów - Entrade - na poziomie 40 mln metrów sześciennych.

- Rozbudowa mocy przesyłowych w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej stworzyła realną szansą na dywersyfikację dostaw błękitnego paliwa dla PKN ORLEN. Pozyskane możliwości tranzytu pozwalają nam rozpocząć proces budowania relacji handlowych z nowymi dostawcami, co ma ogromne znaczenie, w świetle postępującej liberalizacji rynku gazu. To istotne również w kontekście naszych planów związanych z budową energetyki gazowej - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN planuje uruchomić w 2014 roku blok gazowy we Włocławku, którego zapotrzebowanie na paliwo wyniesie ok. 500 mln metrów sześciennych w skali roku. Procedury poszukiwania potencjalnego dostawcy gazu ziemnego dla elektrowni zostały już rozpoczęte.