01.12.2011

PKN ORLEN uczestnikiem IV edycji Warsaw CEE Financial Hub

Tegoroczna, IV edycja Warsaw CEE Financial Hub poświęcona była problemom gospodarczym i finansowym Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Jej organizatorami byli International Herald Tribune, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz The Warsaw Voice. Ze strony PKN ORLEN w debatach odbywających się w ramach konferencji udział wzięli Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych oraz Marek Serafin, Członek Zarządu ds. Petrochemii.

W tegorocznej edycji wydarzenia, organizowanej pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych naszej części Europy. Konferencję otworzyli przedstawiciele organizatorów: dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Jack Ewing, korespondent ekonomiczny International Herald Tribune oraz Andrzej Jonas, redaktor naczelny The Warsaw Voice. Wystąpienia inauguracyjne wygłosili Marek Belka, prezes NBP, były premier RP oraz Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas debaty plenarnej inaugurującej tę konferencję dyskutowano między innymi o ryzyku kursowym oraz szansach na wprowadzenie Polski do strefy Euro. Uczestniczący w niej Prezes Marek Serafin podkreślił, że w przypadku PKN ORLEN ryzyko kursowe wpływa na działalność biznesową oraz koszty finansowania działań Spółki.

- Wejście do strefy euro usunęłoby jeden z obszarów niepewności w prowadzeniu naszego biznesu. Jednak dziś ważniejsze jest stopniowe dochodzenie przez Polskę do warunków akcesji do tej strefy, aniżeli sama zamiana złotego na euro - stwierdził Marek Serafin.

Prezes Sławomir Jędrzejczyk uczestniczył w dyskusji na temat stanu i perspektyw rynku usług finansowych w Polsce. Pytany o relacje PKN z bankami stwierdził, że są one obecnie naprawdę dobre, czego najlepszym dodowem jest  zapewnienie kilkuletniego finansowania dla Spółki dzięki podpisaniu w kwietniu tego roku nowej umowy kredytowej z konsorcjum 14 banków. Maksymalna wartość kredytu, z jakiego Koncern może korzystać w ramach tej umowy to ponad 2,6 mld EUR, czyli ponad 10 mld złotych. 

- Polski sektor bankowy ma płynność finansową i jest w dobrej kondycji. Zagrożenia płyną wyłącznie z zewnątrz - podkreślił Sławomir Jędrzejczyk.