22.12.2011

PKN ORLEN z nowym kontraktem na dostawy ropy do końca 2014 r.

PKN ORLEN podpisał dziś nowy kontrakt długoterminowy na dostawy ropy naftowej do Płocka z firmą Souz Petrolium.  Wartość kontraktu, który zastąpi wygasającą z końcem roku umowę z Petraco, wynosi ok. 19,4 mld zł.

Dostawcą ropy do PKN ORLEN w ramach nowego kontraktu została firma Souz Petrolium SA.  Podpisana w dniu dzisiejszym umowa umożliwi utrzymanie optymalnej struktury zaopatrzenia w ropę naftową Zakładu Produkcyjnego w Płocku w ramach kontraktów długoterminowych. Część wolumenu ropy Koncern będzie dalej nabywał na bazie transakcji spot co pozwala na dopasowanie wielkości zakupów oraz gatunków ropy do potrzeb produkcyjnych.

- W wyniku przeprowadzonych negocjacji warunki biznesowe kontraktu są lepsze niż w poprzedniej umowie: uzyskaliśmy lepszą cenę oraz szereg korzystnych dla PKN ORLEN warunków, m.in. gwarancję dostaw alternatywnych. W przypadku, gdyby z jakiegoś powodu zakontraktowana ropa nie mogła dotrzeć rurociągiem "Przyjaźń", zostanie dostarczona do Płocka bez dodatkowych kosztów  poprzez gdański Naftoport - podkreśla Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. - Zawarta dziś umowa dopełnia wcześniej podpisane kontrakty i w ten sposób zapewnia pełne bezpieczeństwo dostaw ropy na potrzeby polskiego rynku - dodał Jacek Krawiec.

Souz Petrolium SA z siedzibą w Genewie, będzie dostarczać rurociągiem „Przyjaźń” do Płocka 2,4 mln ton ropy naftowej typu REBCO rocznie. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. Przewidywana wartość dostaw w okresie obowiązywania umowy to około 5,7 mld USD (czyli około 19,4 mld zł wg kursu średniego NBP z  22.12.2011 roku).

Trwające od kilku miesięcy rozmowy prowadzone były z kilkunastoma firmami, w tym bezpośrednio z producentami oraz wiodącymi pośrednikami na rynku ropy. Finalne negocjacje zostały poprzedzone głęboką analizą zarówno rynku, jak i potrzeb PKN ORLEN. O wyborze oferenta zadecydowały przede wszystkim dwa czynniki: wynegocjowana cena i gwarancja terminowych dostaw.