19.04.2011

ORLEN ceniony przez analityków i zarządzających aktywami

PKN ORLEN jest najlepszą Spółką pod względem jakości prowadzonej polityki informacyjnej i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, stwierdzili analitycy w badaniu WarsawScan 2011. Koncern został także uznany za spółkę o najlepszej stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim. ORLEN utrzymał pierwszą pozycję zdobytą w ubiegłorocznym konkursie w obu nagrodzonych kategoriach. 

PKN ORLEN wygrał w rankingu oceniającym jakość polityki informacyjnej i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, obejmującym 60 spółek o największym udziale w obrotach warszawskiej giełdy w 2010 r., w tym rosnącą grupę firm zagranicznych, notowanych na warszawskim parkiecie.

Zdecydowana większość (94%) ankietowanych uznała, ze przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i dobra komunikacja z inwestorami mogą wpłynąć na wycenę spółek, przy czym 55% uczestników badania (wobec 48% rok wcześniej) uznało, że utrzymywanie wysokich standardów w tym zakresie może zwiększyć wycenę nawet o ponad 10%.

- Zdobycie uznania, a tym bardziej utrzymanie dobrej opinii u ekspertów na temat relacji spółki z otoczeniem, w burzliwej i chwiejnej sytuacji na rynkach kapitałowych, jest bezcenne. Wyróżnienie jest dowodem na to, że nasza spółka cieszy się zaufaniem inwestorów, którzy docenili realizację Strategii PKN ORLEN oraz przedstawiane przez Zarząd dalsze plany. Dostrzeżono też nasze dobre wyniki finansowe i operacyjne, wypracowane pomimo słabego otoczenia makro. Wygrana w rankingu za ubiegły rok utwierdza nas też w przekonaniu, że warto  wypracowywać nowe, niestandardowe rozwiązania służące Spółce, takie jak np. czasowa transakcja sprzedaży zapasów obowiązkowych - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wśród czynników decydujących o ocenie prowadzonych przez giełdowe firmy relacji inwestorskich, za najważniejsze uznane zostały komunikacja w sytuacjach kryzysowych i okresach dekoniunktury. Na kolejnych miejscach znalazły sie poszerzone komentarze w sprawozdaniach finansowych oraz zapewnienie równego dostępu do informacji.

WarsawScan to badania jakościowe, prowadzone przez agencje NBS od 2003 roku, których celem jest ocena jakości relacji inwestorskich prowadzonych przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Zdaniem organizatorów, prace badawcze są cennym źródłem wiedzy o oczekiwaniach inwestorów w zakresie komunikacji i informacji niezbędnych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek.

Badania zostały zrealizowane przez agencję badawczą ARC Rynek i Opinia (partner badania) metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach 1 - 11 marca 2011 r.

W badaniu WarsawScan 2011 udział wzięło 69 analityków oraz specjalistów zarządzających aktywami, reprezentujących krajowe domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także instytucje zarządzające aktywami.

Tegoroczne wyróżnienie dla PKN ORLEN, jest kolejnym w serii badań WarsawScan. Koncern został doceniony za wiarygodność przekazywanych informacji, współpracę z akcjonariuszami, przestrzeganie ładu korporacyjnego oraz najlepszą stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim w 2003, 2005, 2009, 2010 roku.

W ostatnich miesiącach PKN ORLEN był wielokrotnie wyróżniany za jakość zarządzania oraz wzorcowe relacje inwestorskie i komunikację z rynkiem. W styczniu tego roku, ORLEN został ponownie pozytywnie oceniony przez ekspertów kwalifikujących spółki giełdowe do prestiżowego RESPECT Index. Koncern spełnił bardzo wysokie wymagania i kryteria projektu, dzięki czemu pozostaje w prestiżowym gronie spółek notowanych w ramach RESPECT Index II kadencji.

Do istotnych wyróżnień Spółki należy również między innymi prestiżowy tytuł dla najlepiej zarządzanej firmy w Polsce, jaki Koncern dostał w ubiegłym roku w rankingu „Best Managed Companies in CEE 2010”, organizowanym przez brytyjski magazyn finansowy Euromoney. Ponadto Koncern zwyciężył w kategorii Relacji Inwestorskich rankingu Pulsu Biznesu "Giełdowa Spółka Roku" i otrzymał tytuł „Best investor relations by a Polish company 2010” przyznawany przez IR Magazine.

Koncern został także nagrodzony za Raport Społeczny „Odpowiedzialna Marka” oraz jest laureatem konkursu Regional Forbes CSR Awards, ze względu na znaczącą wysokość środków przekazanych na cele społeczne. Spółka jest również w gronie liderów filantropii, a także została nagrodzona tytułem w ramach rankingu Panteon Polskiej Ekologii.