30.11.2011

Autorski projekt edukacyjny PKN ORLEN „Lekcja Chemii” zakończony

Poznaliśmy zwycięzców konkursu w ramach programu „Lekcja Chemii”, zorganizowanego przez PKN ORLEN w ponad pięciuset szkołach gimnazjalnych w kraju. Trzy gimnazja otrzymają w nagrodę wyposażenie pracowni chemicznych o wartości 10 tys. zł.  Projekt interaktywnej lekcji stanowił jeden z elementów szerokiego programu działań realizowanych przez PKN ORLEN w ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Roku Chemii.

Projekt „Lekcja Chemii” stanowił cykl zajęć adresowanych do uczniów II klas gimnazjalnych, mających na celu popularyzację wiedzy chemicznej oraz prezentację możliwości jakie daje ropa naftowa. Na potrzeby lekcji powstała prezentacja multimedialna wzbogacona o doświadczenia realizowane w specjalnie zaaranżowanym w klasie mobilnym laboratorium. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. jak wygląda proces przekształcenia ropy naftowej w bardziej użyteczne produkty oraz w jakich artykułach nie kojarzących się na co dzień z ropą ma ona zastosowanie.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane w okresie od maja do października tego roku, z wyłączeniem przerwy wakacyjnej i objęły swym zasięgiem 506 szkół na terenie całego kraju.  Projekt spotkał się z gorącym przyjęciem zarówno ze strony uczniów jak i kadry pedagogicznej. Nauczyciele podkreślali atrakcyjną formę przeprowadzenia zajęć, jak również zwracali uwagę na wysoki poziom merytoryczny przygotowanych materiałów dydaktycznych. Dla uczniów lekcja stanowiła impuls do zainteresowania się trudną dziedziną wiedzy jaką jest chemia.

Sukces podjętych działań potwierdza duże zainteresowanie konkursem, jaki towarzyszył lekcjom. Zadanie konkursowe polegało na przedstawieniu wizji stacji paliw przyszłości w dowolnie wybranej formie. W odpowiedzi napłynęło ponad 400 prac. Były to zarówno rysunki, kolaże, makiety, jak i prace literackie. Autorzy zwycięskich prac otrzymają w nagrodę laptopy, natomiast ich szkoły wyposażenie pracowni chemicznej o wartości 10 000 zł. Zgodnie z regulaminem jury przyznało również 7 wyróżnień w formie aparatów fotograficznych. Do szkół wyróżnionych uczniów powędruje zaś sprzęt do pracowni chemicznej o wartości 2 000 zł.

Nagroda główna dla szkół -  wyposażenie pracowni chemicznych o wartości 10 tys. zł
- Gimnazjum im. Prof. Stanisława Kielicha w Czempinie;
- Gimnazjum nr 2 w Bieruniu;
- Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku.

Wyróżnienie dla szkół - sprzęt do pracowni chemicznej o wartości 2 000 zł
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu
- Zespół Szkół w Unisławiu, Gimnazjum w Unisławiu;
- Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi we Wschowej;
- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kiszkowie;
- Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim
- Zespół Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich;
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej.