18.02.2011

ORLEN partnerem polskiej ekologii

Tytuł „Partnera Polskiej Ekologii”, za zasługi i nieustanną pracę na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego został przyznany Prezesowi Zarządu Jackowi Krawcowi oraz PKN ORLEN przez Narodową Radę Ekologiczną, w XII edycji konkursu „Przyjaźni środowisku”, pod patronatem Prezydenta RP.

Zdaniem ekspertów, nagroda jest jednym z najbardziej pożądanych i prestiżowych wyróżnień związanych z ochroną środowiska. Wyróżnienie podkreśla działania na rzecz ekologii, a laureaci tworzą grupę liderów promujących nowe rozwiązania ekologiczne, dostosowane do obowiązujących norm europejskich.

W opinii nie tylko specjalistów, ale również przedsiębiorców, ekologia jest bardzo ważnym punktem w działalności przedsiębiorstw. Z roku na rok można zauważyć poprawę stanu środowiska w związku z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które są przyjazne środowisku.

PKN ORLEN, jako następca Petrochemii Płock i CPN przeszedł w ciągu ostatnich 15 lat drogę intensywnych proekologicznych działań inwestycyjnych i reorganizacyjnych. W efekcie, jako jeden z pierwszych zakładów chemicznych w Polsce, uzyskał pozwolenie zintegrowane, potwierdzające stosowanie najlepszych dostępnych technik wymaganych dla przemysłu rafineryjnego.

Minimalizacja wpływu zakładów i produktów na środowisko naturalne to zadanie niełatwe i kosztowne, ale Spółka przykłada do swoich działań dużą wagę i konsekwentnie zwiększa zaangażowanie w inwestycje i dbałość o bezpieczne dla środowiska funkcjonowanie poszczególnych aktywów i sieci stacji. Poprzez szereg inicjatyw proekologicznych i edukacyjnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym przyczynia się również do kształtowania świadomość i zwrócenia uwagi na tak ważne zagadnienie jakim jest ochrona wspólnego dobra - otoczenia w którym funkcjonujemy zawodowo i prywatnie.

Strategia inwestycyjna Koncernu ukierunkowana jest nie tylko na osiąganie efektów technologicznych i finansowych. ORLEN wielką wagę przykłada równie do ograniczania wpływu kompleksu produkcyjnego na otaczający ekosystem i zmniejszanie zanieczyszczeń w skali całego kraju, poprzez ciągłe doskonalenie jakości wytwarzanych paliw. 

Przedsięwzięcia proekologiczne w zakresie produkcyjnym, obejmują działania zmierzające do zmniejszenia efektów negatywnego oddziaływania Zakładu Produkcyjnego w Płocku na środowisko naturalne. Wskazania realizacyjne zawarte zostały w programach inwestycyjnych. Spółka realizowała już Ekologiczny Program Dostosowawczy (EPD), zawierający blisko 30 proekologicznych inwestycji. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła kolejną inwestycję ekologiczno – energetyczną, której celem jest kontynuacja działań w celu ochrony środowiska oraz podniesienie mocy i zbilansowanie potrzeb energetycznych.

Istotnym efektem zrealizowanych zadań objętych programem rozwoju Spółki jest zmniejszenie wpływu funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego na ekosystem, praktycznie we wszystkich komponentach środowiska. Zmiany w zakresie zanieczyszczeń powietrza od połowy lat 90 przyniosły Spółce redukcję emisji łącznie o ponad 58 %, w tym dwutlenku siarki o 51%, węglowodorów – 44 %, a zanieczyszczeń specyficznych np. H2S czy fenolu - aż o 60 %.

Firma realizuje również inicjatywy Respossible Care, a od 9 lat uczestniczy w programie restytucji sokoła wędrownego w praktycznym wymiarze, bowiem dba o gniazdującą od wielu lat na jednym z kominów zakładu produkcyjnego w Płocku, parę sokołów i jej potomstwo.

Spółka za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska otrzymała w ubiegłym roku Certyfikat „Firma Bliska Środowisku”, a realizowany Program Responsible Care został uznany za Dobrą Praktykę CSR i otrzymał Laur Odpowiedzialności w ramach projektu „Promocja Standardów Społecznej Odpowiedzialności w Przedsiębiorstwach”. Natomiast realizowany przez PKN ORLEN projekt ratowania sokoła wędrownego znajdującego się pod ścisłą ochroną, został nagrodzony przez jury w ogólnopolskim konkursie Panteon Polskiej Ekologii. Działalność Koncernu, zwyciężyła w kategorii "instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska".