24.03.2011

Komunikat Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN  S.A. dokonała dziś wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz trzech Członków Zarządu na nową kadencję. Zarządem Spółki w nowej kadencji kierować będzie wybrany w konkursie Dariusz Jacek Krawiec. Ponadto, w skład Zarządu powołani zostali Sławomir Jędrzejczyk (Wiceprezes Zarządu), Krystian Pater, Marek Serafin i Grażyna Piotrowska-Oliwa. 

Wybrany Zarząd rozpocznie działalność od początku nowej kadencji, tj. po Walnym Zgromadzeniu Spółki, które przyjmie sprawozdanie za rok 2010.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o kontynuowaniu konkursu na stanowisko Członka Zarządu ds. Wydobycia Ropy (Upstream), we współpracy z wcześniej wybranym doradcą personalnym.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zamknięciu konkursu na stanowisko Członka Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Wartości bez wyłonienia kandydata.