24.03.2011

Reelekcja na stanowisku Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza PKN ORLEN  wybrała Zarząd następnej kadencji na lata 2011-2014. Po raz pierwszy w historii Spółki decyzją RN nastąpiła reelekcja na stanowisku Prezesa Zarządu. Funkcję ponownie obejmie Jacek Krawiec kierujący PKN ORLEN od 2008 roku. Pracę na dotychczasowych stanowiskach obejmą również Wiceprezes Zarządu Sławomir Jędrzejczyk oraz Członkowie Zarządu Krystian Pater i Marek Serafin. Nowym Członkiem Zarządu została Grażyna Piotrowska-Oliwa.

- Decyzja Rady Nadzorczej jest dowodem uznania i zaufania dla naszych działań, a także potwierdzeniem słuszności obranego przez Zarząd kierunku rozwoju PKN ORLEN - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Rada doceniła to, że pierwszy etap pięcioletniej strategii PKN ORLEN został w pełni zrealizowany, a Firma jest obecnie bardzo dobrze przygotowana do budowy kompetencji w nowych obszarach. Poprzednia kadencja przypadła na wyjątkowo trudny okres światowego kryzysu finansowego. Jednakże, mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych, udało nam się znacząco poprawić sytuację finansową Spółki, co spotkało się z uznaniem inwestorów i zostało pozytywnie ocenione przez rynek. Jestem pewien, że zachowanie ciągłości w zarządzaniu Spółką będzie miało korzystny wpływ na umocnienie pozycji rynkowej największej polskiej firmy - dodał Prezes Krawiec.

Skład Zarządu nowej kadencji:

Prezes Zarządu – Jacek Krawiec
Wiceprezes Zarządu, Finanse – Sławomir Jędrzejczyk 
Petrochemia – Marek Serafin
Rafineria – Krystian Pater
Sprzedaż – Grażyna Piotrowska-Oliwa