29.03.2011

Sprostowanie informacji zawartej w depeszy IAR

Dotyczy: wniosku PKN ORLEN o sprostowanie informacji zawartej w depeszy IAR pt. „Orlen – ceny paliw”, opublikowanej w serwisie IAR w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 11.37.

W związku z zamieszczeniem w depeszy zatytułowanej „Orlen – ceny paliw”, opublikowanej w serwisie IAR w dniu 29 marca 2011 r. o godz. 11.37 informacji sprzecznych ze stanem faktycznym, informujemy, że PKN ORLEN SA na podstawie art. 31 i art. 32 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 roku Nr 5, poz. 24 z późn. zmianami) zwrócił się do IAR z wnioskiem o zamieszczenie sprostowania o następującej treści:

„W depeszy „Orlen – ceny paliw” opublikowanej w serwisie IAR 29 marca 2011 r. o godz. 11.37, autorstwa p. Mariusza Pieśniewskiego zamieszczono informację na temat wypowiedzi Prezesa PKN ORLEN S.A. Jacka Krawca, w której błędnie zinterpretowano jego słowa. Wypowiedź Prezesa Krawca została przedstawiona w sposób wybiórczy i zinterpretowana w sposób wprowadzający Czytelników w błąd w kwestii sposobu kształtowania cen paliw na rynku detalicznym. W sposób nieuprawniony przypisano Prezesowi PKN ORLEN stwierdzenie, że zniesienie od maja br. ulgi akcyzowej na estry stosowane do produkcji paliw spowoduje wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Takie sformułowanie, ani taka opinia nie zostały sformułowane w wypowiedzi Jacka Krawca, Prezesa PKN ORLEN. Prezes ORLENU stwierdził, że zniesienie wspomnianej ulgi może przełożyć się na koszty produkcji paliw. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że ceny detaliczne paliw wzrosną. W tym kontekście prezes Krawiec dodał, że ORLEN robi wszystko „żeby koszt paliwa i ceny produktów na stacjach były jak najniższe”.

Poniżej przedstawiamy pełny zapis krótkiej rozmowy, jaką przeprowadziło kilku dziennikarzy z różnych mediów z Prezesem PKN ORLEN S.A. w dniu 29 marca 2011 r. ok. godz. 9.30., która była podstawą do w/w depeszy IAR.

Pyt: Panie Prezesie wczoraj Premier mówił o rafineriach, że będzie próbował ulżyć rafineriom [niezrozumiałe] co miałoby spowodować obniżki na stacjach paliw. W jakikolwiek to miałoby się sposób odbyć? Jak można ulżyć rafineriom? Czy jest w ogóle możliwe rozwiązanie?
Odp.:  Można ulżyć na parę sposobów, między innymi korygując czy dostosowując bardziej przepisy odnośnie biopaliw chociażby i Narodowego Celu Wskaźnikowego, czy również zastanowić się, czy istnieje możliwość utrzymania ulgi akcyzowej na estry, bo taka ulga akcyzowa na estry, która w tej chwili obowiązuje, kończy się obowiązywać 1 maja tego roku.

Pyt: I to by obniżyło ceny na stacjach paliw?
Odp. To na pewno wpływa na koszty więc mówiąc pośrednio nie wpłynęłoby negatywnie, bo jeżeli zniknie ulga akcyzowa to podrożeje koszt wytworzenia paliw, przełoży się na koszt wytworzenia paliw.

Pyt. A czy może rozmawiał Premier na ten temat? [niezrozumiałe]
Odp. Ja nic nie wiem o takich rozmowach, na tym szczeblu. Natomiast my pracujemy nad tym i cały czas analizujemy możliwości, wszelkie, również prawne, żeby koszt paliwa i ceny produktów na stacjach były jak najniższe. W tej chwili marże rafineryjne i marże detaliczne są naprawdę na najniższym poziomie od lat i my praktycznie na sprzedaży paliw już nie zarabiamy, albo zarabiamy bardzo mało. Ceny paliw determinują cena ropy naftowej i kurs walutowy dolara do złotówki. Te dwa elementy od lat nie były tak niesprzyjające jak są w tej chwili, stąd ceny paliw na stacjach.