14.10.2011

220 tysięcy nowych klientów programu VITAY

Pomimo wprowadzonej ostatnio podwyżki cen paliw, spowodowanej wzrostem notowań ropy naftowej i gotowych paliw na rynkach światowych, stacje ORLEN pozostają siecią stacji benzynowych premium oferującą najniższe w Polsce ceny paliw. Z kolei sieć BLISKA plasuje się pod względem wysokości cen na 2 miejscu w kraju wśród sieci ekonomicznych. Dzięki konsekwentnej strategii cenowej liczba lojalnych klientów ORLEN-u - uczestników programu Vitay - zwiększyła się na koniec września aż o 220 tys. aktywnych uczestników (rok do roku).

Strategia cenowa PKN ORLEN, której celem jest m.in. budowanie popytu i stabilizacja cen paliw, przynosi oczekiwane efekty. Według wstępnych danych, grożący spadek popytu został zatrzymany, a w kluczowym dla kierowców okresie wakacyjnym fluktuacja cen na pylonach stacji własnych Koncernu została bardzo ograniczona.

Podstawą strategii cenowej PKN ORLEN są notowania ropy naftowej i gotowych paliw na giełdach, relacje walutowe złotówki i dolara oraz budowanie trwałego popytu na produkty paliwowe. Koncern elastycznie reaguje na dynamikę zmian wskaźników makroekonomicznych uwzględniając realia rynku polskiego. Od stycznia br. do dzisiaj hurtowe ceny paliw ORLENU zmieniały się 163 razy w przypadku benzyny i 174 razy w przypadku oleju napędowego. Benzyna drożała w tym czasie w hurcie 96 razy, a 67 razy jej ceny spadały. W przypadku oleju ceny podnoszone były 93 razy, a 81 razy olej taniał. Odzwierciedla to skalę i częstotliwość zmian notowań paliw na rynkach światowych oraz zależność relacji złotego do dolara amerykańskiego, która oznacza wyraźne rozchwianie warunków makroekonomicznych kluczowych dla funcjonowania branży paliwowej.

Prowadzona przez ORLEN strategia cenowa ma na celu zarówno długofalowe budowanie trwałego popytu na paliwa w warunkach trudnego otoczenia makroekonomicznego, jak i stabilizację cen detalicznych, która chroni kierowców przed negatywnym wpływem dynamicznych zmian cenowych. W efekcie, w ostatnich czterech miesiącach Koncern wprowadził tylko 6 podwyżek i 6 obniżek cen detalicznych, zamiast bardzo częstej fluktuacji tych cen, jaka miała miejsce wcześniej. Dzięki tej polityce w okresie wakacji, szczególnie ważnym dla kierowców ze względu na wzmożony ruch turystyczny, nasi klienci mieli większe poczucie kontroli nad kosztami związanymi z wyjazdami.