01.08.2011

PKN ORLEN zwiększył udział w Anwilu

PKN ORLEN nabył pakiet 559.569 akcji Anwil stanowiący 4,15% kapitału zakładowego spółki. 

PKN ORLEN nabył pakiet 559.569 akcji Anwil stanowiący 4,15% kapitału zakładowego spółki. W wyniku transakcji udział Koncernu w akcjonariacie Anwilu wynosi obecnie ok. 94,5%. Transakcja została zawarta 29 lipca 2011 r.