26.01.2011

Konkurs na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu PKN ORLEN

W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu PKN ORLEN, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2011, zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Prezesa oraz Członków Zarządu.

Szczegółowe warunki konkursu zostaną podane w ogłoszeniach, które ukażą się w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej PKN ORLEN SA w dniu 28 stycznia 2011 r.

Kadencja obecnego Zarządu upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia spółki podsumowującego rok 2010.