07.09.2011

ORLEN inicjuje dyskusję o innowacyjności polskich firm

Jako organizator panelu „Innowacyjność. Źródło czy konsekwencja rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki”, Koncern zaprosił do podzielenia się wiedzą wybitnych ekspertów oraz liderów rynku gospodarczego. Debata odbędzie się 8 września podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój.

Tegoroczne XXI Forum Ekonomiczne, którego hasło przewodnie brzmi „Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?” odbędzie się w dniach 7-9 września i będzie gościć ponad 1700 liderów życia ekonomicznego, politycznego, społecznego i kulturalnego z Europy, Ameryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Dyskusje panelowe będą ukierunkowane na poszukiwanie rozwiązań o tym, jak szybko osiągnąć pozycję lidera nie rezygnując z aktywnego wspierania tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

W organizowanym przez PKN ORLEN w ramach Forum, panelu pt. „Innowacyjność. Źródło czy konsekwencja rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki”, udział wezmą znakomici eksperci i liderzy życia gospodarczego, a wśród nich Marcus Berret – Partner, Automotive Competence Center, Roland Berger Strategy Consultants, Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Michał Boni – Szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Keyl Hodenfield – Wiceprezes, Unconventional Resources, Schlumberger oraz Jacek Krawiec – Prezes Zarządu PKN ORLEN. Dyskusję poprowadzi Witold Jankowski - Redaktor Naczelny Harvard Business Review Polska .

Uczestnicy panelu podejmą próbę określenia, w jakich obszarach firmy powinny być innowacyjne w czasie postkryzysowym. Zazwyczaj pod hasłem innowacyjności rozumie się wysokie technologie, systemy operacyjne, wydatki na badania i rozwój. Jednak w biznesie można być innowacyjnym na różne sposoby. Zaproszeni goście będą dyskutowali o roli UE w tworzeniu polityk i instrumentów sprzyjających kreowaniu potencjału innowacyjnego europejskiej gospodarki, o strategii i działaniach państwa ukierunkowanych na budowanie innowacyjności polskiej gospodarki oraz miejscu innowacyjności i inwestycji w R&D w strategii biznesowej firmy.

Panel jest organizowany w ramach autorskiego projektu PKN ORLEN „Future Fuelled by Knowledge” (Przyszłość zasilana wiedzą), którego celem jest inicjowanie dyskusji na strategicznie, ważne tematy dla europejskiej, światowej gospodarki. W ramach projektu organizowane są konferencje, panele dyskusyjne, publikowane wydawnictwa.

Zdaniem organizatorów tegorocznego Forum, przyszłość Europy i Unii Europejskiej zależy przede wszystkim od wyniku debaty nad wspólną polityką gospodarczą i mechanizmem jej koordynacji. Istotny jest także model podziału środków, na który zdecyduje się Wspólnota myśląc o kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Decydując się na  partnerstwo i szybsze wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz wspieranie słabszych regionów Unia musi liczyć się z wolniejszym tempem dochodzenia do pozycji światowego lidera.

W ramach XXI  Forum Ekonomicznego w Krynicy przedstawiciele PKN ORLEN wezmą również udział w panelach dyskusyjnych zatytułowanych  „Rola rynków kapitałowych w finansowaniu przedsiębiorstw” oraz ”Akcyza na nośniki energii a konkurencyjność polskiego przemysłu”.

Więcej szczegółów na http://konferencje.orlen.pl/pl/home