28.09.2011

Światowi eksperci rozmawiają o nowej Europie

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie najwybitniejsi eksperci z dziedziny ekonomii oraz polityki spotkają się by dyskutować o miejscu Europy w nowym światowym ładzie gospodarczym. Jednym z kluczowych punktów tego wydarzenia będzie debata plenarna zatytułowana „Czy świat jest skazany na wzrost?”, której gospodarzem jest PKN ORLEN.

W dniach 28-30 września br. w Sopocie odbędzie się Europejskie Forum Nowych Idei. Wydarzenie organizowane jest w szczególnym okresie, kiedy globalne rynki stają się całkowicie nieprzewidywalne, a świat redefiniuje swoje wyobrażenia na temat współczesnej ekonomii i gospodarki. Polska, jako kraj przewodniczący Unii Europejskiej, świadomy zagrożeń wynikających z sytuacji gospodarczej, jest miejscem, w którym spotkają się przedstawiciele środowisk biznesu, nauki i polityki z całego świata. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Benjamin R. Barber, Zygmunt Bauman, William Chandler, Oliver E. Williamson, Lord Mandelson, Nouriel Roubini, Peter Schwartz, Jürgen Thumann, a także Lech Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Danuta Hübner oraz Magdalena Środa. Środowiska biznesowe reprezentować będą prezesi największych polskich spółek, w tym Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN, Partnera Strategicznego Europejskiego Forum Nowych Idei.

- Europa znajduje się obecnie w sytuacji bez precedensu. Pytania jeszcze niedawno wydające nam się zupełnie abstrakcyjnymi, jak choćby o perspektywy ciągłego wzrostu, stały się dziś niezwykle aktualne. Wypracowanie odpowiedzi wymaga dyskusji środowisk eksperckich, świata biznesu i polityki. Europejskie Forum Nowych Idei to znakomita okazja do nawiązania właśnie takiego dialogu - powiedział Jacek Krawiec Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Koncern od lat konsekwentnie angażuje się w istotne wydarzenia tego typu, a od ubiegłego roku prowadzi autorski cykl debat i publikacji pod wspólnym tytułem Future Fuelled by Knowledge.

W ramach EFNI Prezes Jacek Krawiec poprowadzi zorganizowaną przez PKN ORLEN sesję plenarną pod hasłem „Czy świat jest skazany na wzrost?”. Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu przyjęli wybitni goście, przedstawiciele globalnego biznesu i polityki: Dominic Barton, Dyrektor Zarządzający McKinsey & Co., Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Lord Peter Mandelson, Członek Izby Lordów, były Komisarz UE, dr Nouriel Roubini, Prezes Roubini Global Economics, Peter Schwartz, Prezes Global Business Network, Hiromi Yamaji, Wiceprezes Wykonawczy, Przewodniczący Wykonawczy Rady Dyrektorów, Globalna Bankowość Inwestycyjna Nomura Securities Co.,

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas debacie przyjęli tak znakomici goście. Właśnie teraz, kiedy zastanawiamy się nad perspektywami rozwoju Europy, powinniśmy szczególnie mocno korzystać z wiedzy eksperckiej. Cieszę się, że PKN ORLEN może przyczynić się do rozwoju tego dialogu - stwierdził Prezes Jacek Krawiec.

Podczas debaty goście rozmawiać będą między innymi o wpływie globalnych procesów ekonomicznych na sytuację i stabilność gospodarek krajów Unii Europejskiej, możliwości stworzenia wspólnej polityki prowzrosotowej w ramach Unii oraz warunkach niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw.

Debata PKN ORLEN odbędzie się 29 września o godz. 9:30.