04.12.2012

ORLEN i General Electric International Inc. podpisały kontrakt na wykonawstwo bloku gazowo-parowego we Włocławku

PKN ORLEN i konsorcjum General Electric International Inc. działające poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce oraz SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. podpisały dziś kontrakt na wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego we Włocławku. Jednocześnie zawarta została z General Electric International S.A., oddział w Polsce, 12-letnia kompleksowa umowa na serwis głównych urządzeń bloku. Wartość kontraktów wyniesie odpowiednio 1,1 mld zł netto oraz ok. 200 mln zł. Koszty całego projektu szacowane są na prawie 1,4 mld zł.

Nowy blok o mocy 463 MWe będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w Polsce i  będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN ORLEN. Szacuje się, iż około połowa wytwarzanej we Włocławku energii będzie trafiała na rynek. Przewidywany termin oddania bloku do eksploatacji to grudzień 2015 roku.

Druga z zawartych dzisiaj umów przewiduje rozpoczęcie, od momentu uruchomienia eksploatacji bloku EC, 12-letniego okresu kompleksowej obsługi serwisowej obejmującej turbinę gazową, turbinę parową i generator.

– Dzisiejsze podpisanie kontraktów oznacza start realizacji prorozwojowych planów inwestycyjnych w aktywa energetyczne, jakie zapisaliśmy w nowej strategii PKN ORLEN na lata 2013-2017. Strategia przewiduje ponad czterokrotne zwiększenie w ciągu najbliższych pięciu lat posiadanych mocy wytwórczych w zakresie energii, w oparciu o technologie gazowe i produkcję w formule kogeneracji energetyczno - cieplnej. Realizacja zaplanowanych projektów w tym segmencie przyniesie stabilny strumień zysków już w 2017 r. – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Inwestycja we Włocławku  jest flagowym projektem PKN ORLEN związanym z realizacją strategii energetycznej Koncernu. Pozwoli Koncernowi na wejście na rynek energii elektrycznej przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla Anwilu na optymalnym poziomie kosztowym. W analizie opłacalności przyjęto konserwatywne założenia sektorowe dotyczące wzrostu cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2. Projekt uwzględnia specyfikę rynku polskiego, odmiennego od rynków krajów rozwiniętych ze względu na stosowany w polskiej energetyce mix paliwowy oraz spodziewany w przyszłości deficyt mocy w systemie elektroenergetycznym.

Sprzyjająca lokalizacji inwestycji we Włocławku jest bliskość sieci GAZ-SYSTEM, rurociągu Jamalskiego (poniżej 2,5 km) oraz położenie w sieci elektroenergetycznej PSE OPERATOR. Korzystna lokalizacja, w szczególności bliskość zakładów Anwil,  pozwoliła ukierunkować  elektrownię na pracę w kogeneracji (jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej) przy wysokiej sprawności, a tym samym umożliwiła zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych.