15.11.2012

Najciekawsza inicjatywa edukacyjna

Autorski program edukacyjny PKN ORLEN „Lekcja Chemii” został nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Tygodnik Społeczno-Oświatowy „Głos Nauczycielski”. Tytuł „Inicjatywa Edukacyjna Roku” został przyznany PKN ORLEN już po raz drugi.

Projekt edukacyjny „Lekcja Chemii” został doceniony przez Kapitułę Konkursu Nauczyciel Roku, złożoną z laureatów dotychczasowych edycji.
Jury konkursu wyróżniło program PKN ORLEN za wysoki wkład w proces edukacji i wychowania polskiej młodzieży.

– Cieszymy się, że zrealizowane przez nas inicjatywy edukacyjne już po raz drugi zostają docenione przez środowisko oświatowe. Mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej wśród części uczniów biorących udział w naszych zajęciach zaszczepić chemicznego bakcyla, na tyle skutecznie, że część z nich zwiąże swoją przyszłość zawodową z tą niezwykle interesującą i rozwojową dziedziną nauki – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Marketingu

W ramach pierwszej edycji autorskiego projektu „Lekcja chemii” w ponad 500 gimnazjach na ternie całego kraju zostały przeprowadzone specjalne zajęcia poświecone tematyce pozyskania, przerobu i wykorzystania ropy naftowej. W zajęciach realizowanych w oparciu o prezentację multimedialną oraz doświadczenia prowadzone w specjalnie zaaranżowanym mobilnym laboratorium wzięło udział blisko 22 000 gimnazjalistów. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się skąd pochodzi ropa naftowa, jak się ją pozyskuje, jak wygląda proces destylacji i produkty, a także poznać znaczenie ropy naftowej oraz jej produktów pochodnych w codziennym życiu.

Obecnie PKN ORLEN realizuje już drugą edycję programu, do której szkoły mogą zgłosić swój akces za pośrednictwem strony internetowej - poczujchemie.pl. O wyborze szkół w których będą realizowane zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszy tytuł „Najlepsza Inicjatywa Edukacyjna” PKN ORLEN otrzymał w 2007 roku, za realizację wspólnie z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi” realizowanego w ramach programu „ORLEN Bezpieczne Drogi”. Tegoroczne wręczenie nagrody miało miejsce w trakcie Gali Konkursu „Nauczyciel Roku”, jaka się odbyła na Zamku Królewskim w Warszawie.