23.10.2012

ORLEN Asfalt nowym właścicielem czeskiego Paramo Asfalt

ORLEN Asfalt kupił 100% udziałów spółki Paramo Asfalt. Umowa, dzięki której ORLEN Asfalt zostanie jedynym właścicielem Paramo Asfalt została dziś podpisana przez przedstawicieli obu spółek w Pradze. Wartość transakcji ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę wynosi 116 milionów CZK.

– Dzięki zakupowi udziałów Spółki Paramo Asfalt, ukończyliśmy kolejny etap procesu realizacji strategii Grupy PKN ORLEN polegający na konsolidacji segmentu asfaltowego – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN – Integracja aktywów otwiera drogę do realizacji naszego głównego celu jakim jest wzmocnienie pozycji zarówno na obydwu rynkach macierzystych jak i w regionie, przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności sprzedaż – podkreślił Prezes PKN ORLEN.

Konsolidacja ma na celu osiągnięcie efektów synergii poprzez połączenie aktywów handlowych spółki ORLEN Asfalt oraz handlowego segmentu asfaltowego Paramo. Ponadto utworzenie jednego ośrodka decyzyjnego dla handlu asfaltami pozwoli na optymalną alokację produktów na rynku i lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych.

– Sprzedaż zależnej spółki Paramo Asfalt jest częścią procesu restrukturyzacji, który odbywa się w całej grupie Unipetrol. W wyniku przeprowadzonej konsolidacji, doświadczenie i kompetencje obu firm zostały połączone, by tym samym rozszerzyć zakres działalności oraz zintensyfikować dalszy rozwój. Spółka Paramo Asfalt będzie teraz funkcjonowała pod nową nazwą ORLEN Asfalt Ceska Republika  – powiedział Piotr Chełmiński, Prezes Zarządu Unipetrol, Członek Zarządu PKN ORLEN.

Obecnie ORLEN Asfalt posiada 38-40% udziałów w krajowym rynku asfaltów natomiast Paramo Asfalt ok. 32% rynku czeskiego. Dzięki konsolidacji dwóch różnych ofert portfolio produktowe zostanie rozszerzone i stanie się bardziej komplementarne, dzięki czemu będzie w większym stopniu zaspokajało potrzeby rynku nie tylko czeskiego i polskiego, ale również słowackiego i austriackiego.

----------
Paramo Asfalt to czeska spółka, wchodząca w skład Grupy PKN ORLEN i Grupy Unipetrol. Spółka rozpoczęła swoją działalność 01.02.2012r. po wydzieleniu ze struktur Paramo.  Głównym akcjonariuszem Spółki posiadającym 100% udziałów było Paramo a.s. Stworzenie Spółki Paramo Asfalt było pierwszym etapem realizacji konsolidacji segmentu asfaltowego GK PKN ORLEN.  Spółka Paramo Asfalt została utworzona jako odrębny podmiot handlowy, który sprzedaje asfalty produkowane w Litvinovie i Pardubicach oraz w ramach współpracy z ORLEN Asfalt, asfalty z Płocka i Trzebini.

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw produkujących i sprzedających asfalty. Udziałowcami spółki są PKN ORLEN S.A. (82,46 % udziałów) oraz Rafineria Trzebinia (17,54%). Ofertę Spółki stanowią asfalty drogowe i przemysłowe. Obok asfaltów drogowych, bogatą ofertę Spółki stanowią asfalty modyfikowane ORBITON, które przeznaczone są do stosowania w nawierzchniach przenoszących ruch ciężki i bardzo ciężki. Spółka posiada dwa centra produkcyjne i handlowe: w Płocku i w Trzebini, skąd odbiorcy z Polski i zagranicy są zaopatrywani w produkty firmy.