22.10.2012

ORLEN autorem Najlepszego Raportu Rocznego 2011

PKN ORLEN otrzymał nagrodę główną „Najlepszy Raport Roczny 2011” w kategorii przedsiębiorstw. Statuetkę podczas Finałowej Gali na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych odebrał Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

Zdaniem ekspertów oceniających sprawozdania, Koncern opracował i udostępnił najlepszy dokument na rynku.

– Przyznana nagroda jest podsumowaniem kilku lat naszej pracy i pokazuje jak ważna jest dla nas komunikacja z inwestorami, poprzez doskonałą jakość udostępnianych publikacji i rozwiązań internetowych – powiedział odbierając wyróżnienie Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

W opinii Michała Piechockiego, Przewodniczącego Zespołu Oceniającego PKN ORLEN, ubiegłoroczny zwycięzca kategorii „Najlepszy raport roczny w Internecie” również w tegorocznej edycji przedstawił wersję elektroniczną sprawozdania zasługującą na uznanie za niezmiennie wysoki poziom strony prezentującej wyniki działalności firmy.

Ceremonię wręczenia statuetek rozpoczęły wystąpienia Małgorzaty Guli, Prezes Zarządu Instytutu Rachunkowości i Podatków, prof. Waldemara Frąckowiaka, Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz Jacka Sochy, Wiceprezesa PwC Polska.

Kluczowym przekazem było podkreślenie wagi dobrze opracowanych raportów w komunikacji z rynkiem kapitałowym. „Wiarygodność, przejrzystość i rzetelność publikacji” to zdaniem Przewodniczącego Kapituły wartości szczególnie istotne w dzisiejszych niełatwych czasach, a każdy przystępujący do konkursu z racji włożonego w publikację wysiłku może czuć się jego zwycięzcą.

Tytuł „The Best Annual Report 2011”, otrzymują najlepsze raporty roczne sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. W konkursie uczestniczą tylko te spółki, które stworzą skonsolidowane sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Udział w tym przedsięwzięciu stanowi bardzo czytelny sygnał, że zarząd spółki prowadzi transparentną politykę informacyjną, co jest jedną z największych wartości dodanych konkursu. Ponadto każda spółka biorąca udział w konkursie otrzymuje szczegółowy arkusz ocen z uwagami członków kapituły, dzięki któremu Spółki Giełdowe mogą z roku na rok doskonalić swoje raporty roczne.


Wybrane nagrody i wyróżnienia za raporty dla PKN ORLEN S.A.:

2011
- Nagroda specjalna za "Najlepszy Raport Roczny w Internecie "
- Dyplom dla dyr. Rafała Warpechowskiego za (…)upowszechnianie prawidłowej i rzetelnej sprawozdawczości finansowej PKN ORLEN (…).

2009
- wyróżnienie w konkursie na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w opinii Internautów.

2007
- III miejsce za "Najlepszy Raport Roczny za rok 2007 " w kategorii: Przedsiębiorstwa

2006
- I miejsce za "Najlepszy Raport Roczny za rok 2006" w kategorii: Przedsiębiorstwa

2005
- I miejsce za "Najlepszy Raport Roczny za rok 2005" w kategorii: Przedsiębiorstwa
- I miejsce za "Najlepszą wartość użytkową Raportu”