03.09.2012

Stypendyści poszukiwani

Fundacja ORLEN DAR SERCA po raz kolejny ufunduje stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka i powiatu. Program stypendialny obejmie uczniów, którzy wyróżniają się nie tylko osiągnięciami w nauce, ale także zaangażowaniem w działania pozaszkolne i prospołeczne. Wnioski o finansowe wsparcie można składać od 1 września.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest średnia ocen za ubiegły rok na poziomie minimum 4,0 oraz działalność prospołeczna i sukcesy odnoszone przez ucznia w sferze pozaszkolnej. Wnioski należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej www.orlendarserca.pl

Fundacja zaoferuje stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie dla gimnazjalistów oraz 300 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

– Chcemy nagradzać najzdolniejszych i najbardziej pracowitych młodych ludzi, którzy nie tylko mają dobre wyniki w nauce, ale także ciekawe zainteresowania, talenty i silną wolę rozwijania swoich pasji. Dziś, w dobie preferowania łatwych rozwiązań, wcale nie jest to częstym zjawiskiem. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże im osiągnąć sukces w dorosłym życiu – mówi Paweł Wojciechowski, Prezes Fundacji.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 30 września br. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do programów stypendialnych oraz formularze on-line zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji: www.orlendarserca.pl

Przypomnijmy, że dotychczas ze stypendiów dla młodych płocczan skorzystało już ponad 260 uczniów, natomiast stypendia dla mieszkańców powiatu zostały przyznane prawie 160 osobom.

Fundacja prowadzi obecnie 5 programów stypendialnych skierowanych do młodych mieszkańców Płocka i okolic, edycję ogólnopolską oraz przyznaje stypendia dla podopiecznych z Rodzinnych Domów Dziecka. Pierwsi stypendyści programu „Mistrzowie CHEMII” rozpoczną naukę we wrześniu w szkołach w Krakowie i Toruniu.