13.06.2012

ORLEN najnowocześniejszy w komunikacji z rynkiem

PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną za prowadzenie relacji inwestorskich przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej w V edycji konkursu „Złota Strona Emitenta”. To już kolejny rok z rzędu, kiedy Koncern upowszechnia na swojej stronie Internetowej przydatne inwestorom informacje, jak np. sprawozdania i relacje z konferencji finansowych. Absolutną nowością komunikacji z rynkiem jest wersja mobilna opublikowanego właśnie Raportu Rocznego za 2011 rok.

Jury tegorocznego konkursu „Złota Strona Emitenta”, pod przewodnictwem Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych opiniowało w Spółkach m.in. przydatność informacji i ich prezentację w serwisie, szybkość i sposób udzielanych odpowiedzi przez Biuro Relacji Inwestorskich oraz ergonomię i technologię serwisu www.
Nagroda przyznana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest kolejnym wyróżnieniem dla Spółki, za jakość i sposób komunikacji z rynkiem inwestorów oraz analityków giełdowych.

PKN ORLEN opracował i wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań, które funkcjonują nie tylko w zakładce relacji inwestorskich, ale na całej stronie Internetowej Spółki. Są to m.in.

  • Funkcjonalności umożliwiające porównywanie notowań akcji PKN ORLEN z głównymi indeksami giełdowymi, w skład których wchodzą akcje Spółki,
  • Interaktywne wykresy umożliwiające porównywanie wskaźników finansowych i operacyjnych PKN ORLEN w różnych przedziałach czasowych,
  • Automatyczne przypomnienia o wydarzeniach przez e-mail i SMS,
  • Przyjazny serwis na telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne,
  • ORLEN Mobile - wyszukiwarkę stacji paliw i szereg innych usług,
  • zapisy audio-video, newslettery, audiobooki, e-booki oraz zaawansowane wyszukiwarki.

PKN ORLEN był jednym z prekursorów audiowizualnych transmisji internetowych konferencji prasowych oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Zainicjowane przez Spółkę rozwiązania, stały się obecnie standardem na polskim rynku kapitałowym.

PKN ORLEN mając na uwadze rozwój nowych technologii oraz coraz szerszą grupę użytkowników korzystających z urządzeń elektronicznych, sukcesywnie udostępnia swoje dokumenty w formie elektronicznej, w tym także poprzez aplikacje na urządzenia mobilne. W tym roku Spółka uruchomiła mobilną wersję serwisu korporacyjnego - m.orlen.pl, w którym znajdują się takie udogodnienie jak wyszukiwarka stacji paliw, aplikacje z planerami podróży oraz nagrania MP3 z konferencji wynikowych PKN ORLEN.

Absolutną nowością komunikacji z rynkiem jest opublikowany niedawno Raport Roczny PKN ORLEN za 2011 rok uruchomiony w wersji mobilnej. To niespotykane dotychczas w wydawanych tego typu dokumentach rozwiązanie elektroniczne jest dedykowane użytkownikom smartfonów, poszukujących szybkiego dostępu do interesującej informacji. Co ważne, serwis mobilny m.raport.orlen.pl - dostępny także z klasycznego adresu www.raportroczny.orlen.pl - nie jest aplikacją, ale mobilnym serwisem internetowym kompatybilnym z każdym systemem operacyjnym wykorzystywanym w smartfonach.

Serwis mobilny zawiera wszystkie treści klasycznego raportu, a prezentowane w nim tabele posiadają zmienną prezentację jak pion i poziom oraz "ruchome" nagłówki przesuwające się wraz ze skrolowaniem danych. W wersji mobilnej można także wybrać opcję przeglądania sprawozdania wyłącznie wg tabel i wykresów.

W elektronicznej wersji Raportu zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne służące podniesieniu walorów użytkowych dokumentu. Jednym z takich rozwiązań jest Flipping Book, który został dołączony w prawym menu każdego z głównych rozdziałów sprawozdania. Aplikacja stanowi szybkie i wygodne zintegrowanie czytanych tekstów z powiązanymi treściami czytanego dokumentu. Niezależnie, Flipping Book stanowi samoistną, atrakcyjną przeglądarkę sprawozdania finansowego z niezwykle efektywną i skuteczną wyszukiwarką zaznaczającą automatycznie szukaną frazę w całym dokumencie.

Nowością RR 2011 dostępnego pod adresem www.raportroczny.orlen.pl są także elementy multimedialne w postaci plików audio-video nt. temat gazu łupkowego w Polsce oraz wideokonferencja z ogłoszenia wyników po 4kw będąca podsumowaniem roku 2011.
Warto przypomnieć, że ORLEN za swoją politykę informacyjną i komunikację z inwestorami otrzymał dotychczas takie nagrody jak:

  • Trzykrotnie z rzędu nagrodę „Best investor relations by a Polish company” , przyznaną przez prestiżowy miesięcznik IR Magazine. Przedstawiciele międzynarodowego rynku kapitałowego docenili Koncern za otwartą i przejrzystą politykę informacyjną, często wykraczającą poza standardy obowiązujące wśród spółek notowanych na GPW.
  • Nagrodę “The Best Annual Report 2010” za Raport Roczny w formie internetowej nagrodzony przez Instytut Rachunkowości i Podatków przyznaną w 2011 r.
  • I miejsce WarsawScan 2011 za najlepiej prowadzoną politykę informacyjną i ład korporacyjny,
  • I miejsce WarsawScan 2011 – najlepszą stronę internetową poświęconą relacjom inwestorskim