24.05.2012

ORLEN na rzecz bezpieczeństwa w Płocku

PKN ORLEN po raz kolejny udzielił wsparcia Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Jednostka otrzymała wysokiej klasy samochód, kartę na bezgotówkowy zakup paliwa o wartości 10 tys. złotych oraz czek na kwotę 20 tys. złotych, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną.

Darowiznę w imieniu Spółki, wręczył Leszek Kurnicki, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej w PKN ORLEN. W uroczystości uczestniczyli Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, mł. insp. Rafał Batkowski, insp. Jerzy Kalbarczyk, Komendant Miejski Policji w Płocku oraz I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, podinsp. Zbigniew Włodkowski.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć płocką policję w dążeniu do poprawy stanu bezpieczeństwa nie tylko szerokiego grona uczestników ruchu drogowego, ale także społeczności lokalnej. Sądzę, że nasza wieloletnia współpraca, ułatwia funkcjonariuszom pracę i wpływ na ciągłe doskonalenie systemu bezpieczeństwa obywateli – powiedział Leszek Kurnicki.

Koncern oraz Fundacja ORLEN – DAR SERCA od lat wspierają liczne programy i akcje związane z rozwojem i bezpieczeństwem mieszkańców Płocka. Darowizna jest jedną z wielu, jakie dotychczas zostały przekazane płockim policjantom. W ostatnich kilku latach, Koncern przekazywał m.in. samochody, sprzęt komputerowy, dofinansował realizację akcji edukacyjnych promujących bezpieczeństwo oraz stworzenie sieci teleinformatycznej.

Dzięki zaangażowaniu Spółki, mieszkańcy miasta otrzymują także ciekawą ofertę kulturalną, sportową oraz edukacyjną. PKN ORLEN aktywnie uczestniczy również w rozwoju organizacji pozarządowych dofinansowując projekty wspierane przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Jak wynika z prowadzonych cyklicznie badań społecznych, szczególnym uznaniem mieszkańców cieszy się podnoszenie jakości opieki medycznej w mieście, dzięki zaangażowaniu PKN ORLEN w rozwój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

PKN ORLEN uczynił kwestie troski o bezpieczeństwo jednym z priorytetów swojej polityki dobroczynności. Warto przypomnieć, że Spółka propaguje bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. poprzez kampanię społeczną "ORLEN. Bezpieczne drogi", będącą jedną z największych społeczno - edukacyjnych akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.