29.05.2012

PKN ORLEN aktywnie uczestniczy w debacie o innowacyjności polskiej gospodarki

„Innowacyjność – jak to robią inni? Uczymy się od najlepszych!” – tak brzmiało motto tegorocznego Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, którego III edycję zorganizowała w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, w dniach 24 i 25 maja Krajowa Izba Gospodarcza. PKN ORLEN reprezentował Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Petrochemii, który wziął udział w panelu „Energetyka - czas trudnych wyborów na następne dziesięciolecie”.

Kongres Innowacyjnej Gospodarki zebrał czołowych przedstawicieli świata polityki oraz liderów biznesu i nauki, którzy w tym roku dyskutowali o innowacyjności, jako czynniku determinującym dalszy rozwój gospodarczy Polski. Gościem specjalnym Kongresu był Francis Fukuyama, jeden z najwybitniejszych światowych myślicieli społecznych i ekonomistów oraz autor kontrowersyjnej tezy o "końcu historii", na temat ostatecznego zwycięstwa systemu kapitalistycznego po upadku komunizmu.

Podstawowym celem tegorocznej edycji Kongresu było zidentyfikowanie wyzwań stojących przed polską gospodarką w kontekście wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Podczas wielu paneli tematycznych debatowano o wpływie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w branżach takich jak medycyna i biotechnologia, nauka, transport, media, czy energetyka.

Rozwój energetyki, jako nowy element łańcucha wartości PKN ORLEN, będzie jednym z czynników wpływających na aktualizowaną obecnie strategię spółki. – Koncern rozwija się poprzez dodawanie nowych ogniw w łańcuchu zaspokajania potrzeb energetycznych. Fundamentem działalności spółki jest przemysł rafineryjny i petrochemiczny. W odpowiedzi na rosnący popyt na energię elektryczną pojawiła się strategia zaangażowania się w energetykę na większą skalę. Dla zapewnienia  bezpieczeństwa surowcowego, stawiamy również na upstream - wejście w sektor gazu pozwoli na osiągnięcie efektu synergii z energetyką i petrochemią – podkreślił Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Petrochemii w Koncernie.

Patronat honorowy nad Kongresem Innowacyjnej Gospodarki przyjął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Uczestnikami dyskusji byli m.in. Janusz Lewandowski, Komisarz Europejski ds. Programowania Finansowego i Budżetu; prof. Jerzy Hausner, Członek Rady Polityki Pieniężnej; Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji; Marcin Karolec Minister Środowiska; Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej; Alicja Adamczyk, Prezes Urzędu Patentowego RP; Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk; Maciej Witucki – Prezes Orange Polska.