11.05.2012

PKN ORLEN wspiera Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

PKN ORLEN został sponsorem 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w kraju.

Festiwal, odbywający się w dniach 7-12 maja w Gdyni, to impreza której nadrzędnym celem jest promocja polskiej kinematografii, nie tylko w ujęciu krajowym, ale także w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie, oprócz pokazów dzieł filmowych ostatnich 12 miesięcy, organizowane są spotkania, wystawy, debaty oraz prezentacje, podczas których uznani polscy filmowcy najwyższego światowego formatu mają okazję do nawiązania twórczego dialogu z młodymi, obiecującymi artystami, wspólnie wypracowując kierunki rozwoju polskiej kinematografii na kolejne lata.

– Odtworzenie w Polsce gospodarki rynkowej umożliwiło odbudowę normalnych relacji między światem biznesu i kultury. Te światy potrzebują się nawzajem - nie tylko z powodów wizerunkowo-finansowych. Chodzi też o to, by obie strony tej współpracy nauczyły się od siebie z różnych perspektyw patrzeć na świat. To jest najgłębszy sens nowoczesnego mecenatu  – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. – Nowoczesny biznes nie może być nastawiony wyłącznie na łatwy do skalkulowania zysk. Stąd rosnące zaangażowanie PKN ORLEN w różne projekty dotyczące kultury, w tym w Festiwal w Gdyni, który jest niezwykle ważnym świętem polskiego kina – dodał.

Jak co roku, także tym razem najlepsze z prezentowanych na Festiwalu obrazów nagrodzone zostaną „Złotymi Lwami”, prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym w ramach Konkursu Głównego, a także Konkursu Młodego Kina. Prezes Jacek Krawiec będzie reprezentował PKN ORLEN na gali finałowej Festiwalu, podczas której wręczy nagrodę Srebrnych Lwów laureatom Konkursu Głównego.